Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:5 / 0
Kursa vadītājs:Ēriks Švēde
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Ortopēdija

Mērķis

Radīt izpratni par Ortozēšanas ar cietajām ortozēm pamatprincipiem. Radīt priekšstatu par ortozēšanas vēsturisko izcelsmi un ortožu izgatavošanas tehnoloģiju attīstību. Iepazīstināt ar ortožu klasifikācijas sistēmu un tās veidošanās vēsturi. Apmācīt atšķirt ortožu tipus pēc anatomiskā iedalījuma. Sniegt teorētiskās zināšanas par specifiskām ortožu izgatavošanas tehnoloģijām un specifiskām ortožu komponentēm, to funkcionālajām atšķirībām. Sniegt zināšanas par specifiskām saslimšanām, kuru ārstēšanai vai profilaksei izmanto cietās ortozes.

Priekšzināšanas

Anatomija, Fizika, Materiālu mācība, Materiālu apstrāde, Ievads specialitātē, Fizioloģija, Bioloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Izpratne par ortozēšanas, vēsturi, ortožu anatmisko iedalījumu, izgatavošanas pamatprincipiem un klīnisko gadījumu analīze. Cieto ortožu funkciju raksturošana. Cieto ortožu funkcinālā idalījuma atpazīšana. Cieto ortožu izgatavošanā izmantoto materiālu pārzināšana.

Prasmes

Spēt izskaidrot ortožu izgatavošanas pamatprincipus un demonstrēt izgatavošanas tehnoloģijas.

Kompetences

Spēt izskaidrot ortožu pielietošanas principus pie dažādām salimšanām, klīnisku gadījumu analīze.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ortozēšana - protezēšana, RFO4BakalaursObligāts