Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ilona Zariņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Pedagoģija; Vispārīgā pedagoģija

Mērķis

Sniegt zināšanas par mācīšanas-mācīšanās procesiem veselības aprūpē; veicināt šo zināšanu integrēšanu praktiskā darbā klientu/pacientu, grupu, citu veselības un sociālās aprūpes komandas dalībnieku un sabiedrības efektīvā izglītošanā.

Priekšzināšanas

Medicīnas ētika, veselības jēdziens un koncepcija, pierādījumos balstīta aprūpe, starppersonu saskarsme māsas/vecmātes praksē, aprūpes filosofija un procesa modelis, propedeitika un fizioloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie iegūs zināšanas par mācīšanas-mācīšanās procesiem veselības aprūpē; veicinās šo zināšanu integrēšanu praktiskā darbā klientu / pacientu, grupu, citu veselības un sociālās aprūpes komandas dalībnieku un sabiedrības izglītošanā, nepārtraukti pilnveidojot savas zināšanas un prasmes.

Prasmes

Pratīs novērtēt pedagoģisko situāciju aprūpes darbā un efektīvi plānot, realizēt un izvērtēt izglītošanu indivīdiem /grupām, atbilstoši viņu veselības un kultūras situācijai.

Kompetences

Spēs veikt indivīdu / grupu izglītošanu.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Vecmāte, MZFVb3BakalaursObligātsIlona Zariņa
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, MZF2BakalaursObligāts
Māszinības, LFMZFb2BakalaursObligāts