Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Pediatrijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Jana Pavāre
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Zobārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Pediatrija

Mērķis

Studiju kurss paredzēts Zobārstniecības fakultātes 4. studiju gada studentiem. Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošais būs apguvis pediatrijas pamatus, kas dos iespēju veidot nepieciešamās prasmes un attieksmi zobārsta darbā ar bērniem.

Priekšzināšanas

1. Humanitāro un sociālo zinību disciplīnās, kas attīsta studējošo kritiski radošās domāšanas prasmes, izpratni par cilvēku kā dzīvu būtni un tā nozīmi sabiedrībā.
2. Svešvalodās (angļu un latīņu).
3. Preklīniskās disciplīnas: cilvēka anatomijā, fizioloģijā, šūnu un medicīniskajā bioloģija, mikrobioloģijā, ģenētikā, medicīniskajā un biofizikā, medicīniskajā ķīmijā, histoloģijā, farmakoloģijā.
4. Medicīnas terminoloģijā angļu un latīņu valodās.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošais būs apguvis zināšanas, kas ļaus:
1. Definēt bērnu vecumposmus, aprakstīt tiem raksturīgo normu un iespējamo patoloģiju.
2. Novērtēt bērna augšanu un attīstību, identificēt iespējamās novirzes no normas un izskaidrot to cēloņus.
3. Aprakstīt bērnu ēdināšanas principus atbilstoši vecumam, un novērtēt ēdināšanas ietekmi uz bērna attīstību, īpaši mutes dobuma veselības aspektā.
4. Raksturot vitamīnu un minerālvielu metabolisma traucējumu cēloņus un to ietekmi uz sejas, žokļu un zobu attīstību.
5. Nosaukt biežākos hroniskos trofikas traucējumus bērniem un to klīniskās izpausmes.
6. Aprakstīt bērnu ādas un zemādas īpatnības, raksturot alerģiju izpausmes bērniem un to cēloņus, īpaši mutes dobumā.
7. Raksturot biežāko bērnu elpceļu slimību, hemorāģiskā sindroma, uropoētiskās sistēmas slimību un reimatoloģisko saslimšanu cēloņus, klīniskās izpausmes (īpaši saistībā ar mutes dobuma veselību) un ārstēšanas principus, definēt neatliekamās palīdzības principus stomatoloģiskās aprūpes etapā.
8. Raksturot biežākās bērnu infekcijas slimības, to inkubācijas periodus, klīniskās izpausmes, ārstēšanas principus un stomatologa taktiku to gadījumā.
9. Zināt Latvijas valsts vakcinācijas kalendāru un aprakstīt vakcinācijas nozīmi veselības aprūpes kontekstā.

Prasmes

Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošais pratīs:
1. Formulēt atslēgas vārdus un orientēsies mācību grāmatās un interneta datu bāzēs, lai atrastu nepieciešamo informāciju par bērnu slimībām.
2. Atrast bērna vecumam un vecākiem atbilstošu saskares formu, lai veiktu klīnisko izmeklēšanu.
3. Lietot atbilstošās metodes bērna augšanas un attīstības izvērtēšanai un iespējamo noviržu cēloņu izskaidrošanai.
4. Izvērtēt bērna ēdināšanu atbilstoši konkrētam vecumposmam un pratīs atpazīt iespējamās novirzes, un spēs piedāvāt korektīvos pasākumus.
5. Biežāk sastopamo bērnu slimību tipisko formu gadījumos mērķtiecīgi savākt anamnēzi, novērtēt slimnieka stāvokli, strukturēti formulēt pacienta problēmas, piedāvājot tām savas kompetences robežās risinājumus un secīgi nosūtīs tālākai izmeklēšanai pie atbilstoša pediatrijas speciālista.
6. Pazīt studiju programmā iekļauto bērnu slimību tipiskās izpausmes formas mutes dobumā, spēs piedāvāt ārstēšanas un prevencijas principus.

Kompetences

1. Studiju rezultātā gūtās kompetences ļaus patstāvīgi analizēt ar biežāk sastopamām bērnu slimībām saistītās bērnu mutes dobuma un zobu veselības problēmas, tai skaitā tādas, kuras prasa pirmsklīnisko zinātņu un klīnisko medicīnas integrāciju efektīvai uz izmērāmiem rezultātiem tendētai risinājumu sagatavošanai.
2. Kompetences ļaus studējošajiem integrēt zināšanas un prasmes vienotā diagnostiskā darbībā ar mērķi izvērtēt mutes dobuma un zobu veselības stāvokli kā vispārējo bērna veselību raksturojošu, ļaus piedalīties vienota veselības aprūpes individualizēta plāna izstrādē ar citiem veselības aprūpes speciālistiem.
3. Ļaus loģiski noformulēt un argumentēti izskaidrot vecākiem savus lēmumus attiecībā uz bērnu veselību vai dzīvību, kā arī bērna veselības uztveri kā vienotu veselumu.
4. Ļaus, atbilstoši jaunākām uz pierādījumiem balstītas medicīnas atziņām pediatrijā, reaģēt iespējamās neatliekamās situācijās pediatrijā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF8MaģistrsObligātsJana Pavāre, Dana Isarova, Ineta Grantiņa, Zane Freimane, Ingūna Lubaua, Anija Meiere, Amanda Smildzere
Zobārstniecība, SSNSF8MaģistrsObligātsJana Pavāre, Urzula Nora Urbāne, Zanda Pučuka, Emīls Šmitiņš, Pauls Sīlis, Zane Freimane, Gunda Zvīgule-Neidere, Mareks Marčuks, Anija Meiere
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, SSNSFz8MaģistrsObligāts