Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2018 - pašlaik

Dekāns

Medicīnas fakultāte

2016 - pašlaik

Asociētā profesore

RSU Medicīnas fakultāte, Pediatrijas katedra

2012 - pašlaik

Klīnikas vadītājas vietniece

VSIA Bērnu Klīniskās universitātes slimnīca

2016 - pašlaik

Galvenais speciālists pediatrijā

Veselības ministrija

2012 - 2016

Docente

RSU Medicīnas fakultāte, Pediatrijas katedra

2011 - 2012

Lektore

RSU Medicīnas fakultāte, Pediatrijas katedra

2011

Prodekāne

RSU Tālākizglītības fakultāte

2008 - 2011

Asistente

RSU Medicīnas fakultāte, Pediatrijas katedra

2008 - 2011

Pediatre

VSIA Bērnu Klīniskās universitātes slimnīca

2006 - 2008

Stundu pasniedzēja

RSU Medicīnas fakultāte, Pediatrijas katedra

1998 - 2005

Elpceļu produktu stratēģijas vadītāja

GlaxoSmithKline Latvija SIA

1996 - 1998

Vecākā laborante

Latvijas Medicīnas akadēmija

pašlaik

Asociētais profesors

Medicīnas fakultāte, Pediatrijas katedra

Izglītība

2011

Doktora grāds medicīnā

RSU

2008 - 2011

Doktora studiju programma

RSU

2005 - 2008

Rezidentūra Pediatrijā specialitāte

RSU

1999 - 2001

Augstākā profesionālā izglītība ekonomikā

LU Starptautisko Ekonomisko attiecību institūts

1996 - 1998

Rezidentūra Pediatrijas specialitātē

RSU

1990 - 1996

Ārsta grāds

Latvijas Medicīnas akadēmija

1978 - 1989

Rīgas 64. vidusskola

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

Darba grupas vadītāja Nacionālā veselības dienesta rīkotā pasūtījumā „Klīnisko vadlīniju identificēšana un tām atbilstošo klīnisko algoritmu, klīnisko ceļu un indikatoru izstrāde prioritārajās veselības jomās” identifikācijas Nr. VM NVD 2017/41 ESF, 2018. gada 17. jūlijs – pašreiz.

 

Dalība Veselības ministrijas “ Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāna 2018.-2020.gadam” izstrādē.

 

Dalība Profesor Matthew Goldsmith, Washington University School of Medicine, vizītējošā profesora un teorētiskās apmācības kursa Rīgas Stradiņa universitātē „Teaching and training in pediatric intensive care unit" un simulāciju moduļa kursa „Simulation Based Medical Education. PALS, Shock and Trauma review” organizēšanā, 2015. gada aprīlis, 2016. gada novembris – decembris, 2018.gada maijs, 2019. gada aprīlis.

 

2018 University of Leeds apmācības kurss “Pediatric Intensive Care Registry in the Baltic Countries and UK”

 

2018 PVO, Veselības ministrijas Starptautiska starpsektoru konference “Kopā pret antimikrobiālo rezistenci”

 

2018 PERFORM (Personalised Management of Febrile Ilness) HORIZON 2020Year 2 Meeting 12-14 September 2018, Riga, Latvia

 

2018 Kurss “Infection and Immunity in Children”, Mathematical Institute&St Anne’s College, Oxford, 29. jūnijs – 1.jūlijs 2018.

 

Childrens Health Days 2016, 2017, 2018 Chair of the Scientific committee

 

Dalība Jēlas Medicīnas skolas (ASV) un Latvijas Pediatru asociācijas rofesionālās pilnveides izglītības programmas “Interprofesionāla simulācijās balstīta apmācība” organizēšanā; 2017. - 2018. gadam

 

2017 Profesionālās pilnveides programma “Interprofesionāla simulācijās balstīta apmācība”, Jēlas universitāte, Latvija Pediatru asociācija

 

Dalība Bērnu klīniskās universitātes slimnīca (BKUS), University Medical Center Roterdam Sophia Children’s Hospital, St Mary’s Imperial College Hospital un London School of Hygiene izglītojošo kursu “Recognizing serious infections in the febrile child at the emergency department “ organizēšanā, 2017. gada 2.-3 maijs.

 

2016 Viesdocētāja profesora Matthew Goldsmith, Washington University School of Medicine​ vizītes organizēšana RSU

 

2016 Viesdocētāja profesora Corsino Rey, Oviedo university, Spānija vizītes organizēšana RSU​

 

2015 ERASMUS pasniedzēju mobilitātes programma, Oviedo universitāte, Spānija​

 

2015 Līdzautore LV Veselības ministrijas rekomendācijām "Racionālas farmakoterapijas rekomendācijas antibiotiku ambulatorai lietošanai bērniem". Apstiprinātas lietošanai ar Nacionālā Veselības dienesta 2015. gada 27. maija rīkojumu nr 4.1, 2/136​

 

2015 Eiropas Bērnu infektologu asociācijas kurss „A practical approach to serious infections in Children"​

 

2015 Profesora Matthew Goldsmith, Washington University School of Medicine ​vizītes un teorētiskās apmācības kursa Rīgas Stradiņa universitātē „Teaching and training in pediatric intensive care unit" un simulāciju moduļa kurss „Simulation Based Medical Education. PALS, Shock and Trauma review" organizēšanā​

 

2015 3rd Baltic Paediatric Congress, Chair of the Scientific committee

 

2013 European Hospital and Healthcare Federeation Exchange programme for Hospital professionals​

 

2013 Stockholm School of Economics Course „Leadership for High

Performance Teams​

 

2013 Trivium apmācības kurss „Rezultatīva darba organizēšana"​

 

Latvijas Pediatru asociācijas biedre​​

 

Eiropas bērnu infektologu asociācijas biedre

 

Veselības ministrijas Mātes un bērna konsultatīvā padome, padomes locekle

 

Pētniecības darbības virzieni

 

  • ​Smagu bakteriālu infekciju un sepses agrīnas klīniskas un laboratoras diagnostikas iespējas bērniem.
  • Bērnu ar febrilām saslimšanām vadība dažādos veselības aprūpes etapos.
  • Sepses biomarķieru pētniecība.

 

Intelektuālā īpašuma tiesību objekti

Sistēmiskās iekaisuma atbildes sindroma attīstības riska prognozēšanas paņēmiens jaundzimušajiem un bērniem : LV 14066 B : patents / izgudrotāji: D.Gardovska, A.Sočņevs, J.Eglīte, J.Pavāre, I.Grope. - Pieteikts: 24.03.2009 ; publicēts: 20.03.2010. // Patenti un Preču Zīmes. - Nr.3 (2010), 430.lpp.

Izstrādātās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte​ Stomatoloģijas fakultātes Zobārstniecības studiju programmas 4. studiju gads, studiju kurss "Pediatrija".

 

Rīgas Stradiņa universitāte​ Faculty of Dentistry , Study Course for International students "Paediatrics".

 

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultāte, Pediatrijas studiju programma, studiju kurss "Mācība par veselu bērnu". ​

 

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultāte, studiju programma Medicīna, studiju kurss "Pediatrijas pamati". ​

 

Vadītās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte​ Stomatoloģijas fakultātes Zobārstniecības studiju programmas 4. studiju gads, studiju kurss "Pediatrija".

Rīgas Stradiņa universitāte​ Faculty of Dentistry , Study Course for International students "Paediatrics" .

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Rīgas Stradiņa universitāte​ Stomatoloģijas fakultātes Zobārstniecības studiju programmas 4. studiju gads, studiju kurss "Pediatrija".

Rīgas Stradiņa universitāte​ Faculty of Dentistry , Study Course for International students "Paediatrics" .

 

Vadītie studiju kursi

 

Rīgas Stradiņa universitāte​ Stomatoloģijas fakultātes Zobārstniecības studiju programmas 4. studiju gads, studiju kurss "Pediatrija".

Rīgas Stradiņa universitāte​ Faculty of Dentistry , Study Course for International students "Paediatrics" .

 

Aktualitātes medicīnā (izcilības lekcijas)

Bērna attīstības novērtēšana

Bērna veselības problēmas

Mācības - Pediatrija

Pediatrija

Prakses rotācija __Brīvā izvēle__

Docētie studiju kursi

 

Pediatrija RSU Stomatoloģijas fakulutāte

Paediatrics RSU Faculty of Dentistry

 

Pediatrija un uzturs

Pediatrijas pamati (asinsrades, endokrīnā, saistaudu, sirds un asinsvadu sistēmas)

Pediatrijas pamati (gremošanas, urīnizvadceļu, kaulu un muskuļu, elpošanas sistēmas)

Infekcijas slimības bērniem

Pediatrija

Pediatrijas pamati I

Pētnieciskais darbs

Valsts pārbaudījums

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

vadītie:

rezidentu pētnieciskie darbi: 18

promocijas darbi: 2

recenzētie:

rezidentu pētnieciskie darbi: 26

 

Projekti

 

2016 - 2019 Vadošais pētnieks (projekti), Zinātnes departaments, HORIZON 2020 projekts „Personalised Risk assessment in febrile illness to Optimise Real-life Management across the European Union" (PERFORM) līg. Nr.668303

 

​2016 - pašreiz Vadošā pētniece Valsts pētījumu programmā „Biomedicīna sabiedrības veselībai"​

 

2010 - 2012 Vadošā pētniece Valsts pētījumu programmas projektā Nr.8 „Bērnu vecuma iedzimto un iegūto slimību prognozēšanas, diagnostikas un ārstēšanas klīniska, molekulārbioloģiska un morfofunkcionāla izpēte"​

 

2007-2009 Pētniece Valsts pētījumu programmā "Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošo galveno patoloģiju zinātniska izpēte ar multidisciplināra pētnieciskās konsorcija palīdzību"​

 

2008 Pētniece LZP projektā „Jaunas metodes izstrāde rekapilarizācijas laika neinvazīvai novērtēšanai" nozarē „Fizika, medicīna, datorzinātne" sadarbībā LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtu

 

2007-2008 Pētniece Izglītības ministrijas projektā „Bērnu mirstību un invalidāti izraisošo faktoru izpēte saistībā ar jaunu diagnostikas, ārstēšanas un prevencijas pasākumu izstrādi bērnu veselības uzlabošanai Latvijā"​​

 

Vadošais pētnieks (projekti), Zinātnes departaments, HORIZON 2020 projekts „Personalised Risk assessment in febrile illness to Optimise Real-life Management across the European Union” (PERFORM) līg. Nr.668303

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Application of smart sock system for testing of shoe cushioning properties / A.Katashev, J.Pavare, D.Balcuna ...[et al.] // World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering (Prague, Czech Republic, June 3-8, 2018). - 2019. - Vol. 68, N.3, p.861-864. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.1007/978-981-10-9023-3_155

Assessment of ADAMTS-13 level in hospitalized children with serious bacterial infections as a possible prognostic marker / L.Rautiainen, A.Cirko, J.Pavare, R.Balmaks, I.Grope, I.Katirlo, G.Gersone, P.Tretjakovs, D.Gardovska // Medicina (Kaunas). - Vol.55, No.8 (2019, Aug.), article No.503, p.1-7. - Web of Science un/vai Scopus. - doi: 10.3390/medicina55080503

Beliefs, practices and health care seeking behavior of parents regarding fever in children / U.N.Urbane, Z.Likopa, D.Gardovska, J.Pavare // Medicina (Kaunas). - Vol.55, No.7 (2019, July), article No.398, p.1-12. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.3390/medicina55070398

Coping with febrile illness in children : a qualitative interview study of parents / U.N.Urbane, D.Gaidule-Logina, D.Gardovska, J.Pavare // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.73, No.2 (2019, May), p.117-124. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.2478/prolas-2019-0019

Drudzis bērnam - vai Latvijā pastāv "drudža fobija"? : [par Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pētījumu par vecāku paradumiem drudža ārstēšanā bērniem] / U.N.Urbāne, J.Pavāre, D.Gaidule-Logina ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.10 (2019, okt.), 7.-12.lpp.

Inflammatory cytokine and chemokine patterns in paediatric patients with suspected serious bacterial infection / L.Rautiainen, J.Pavare, I.Grope, P.Tretjakovs, D.Gardovska // Medicina (Kaunas). - Vol.55, No.1 (2019, Jan.), article No.4, p.1-7. - Web of Science un/vai Scopus. - doi: 10.3390/medicina55010004

Value of parental concern and clinician's gut feeling in recognition of serious bacterial infections : a prospective observational study / U.N.Urbane, D.Gaidule-Logina, D.Gardovska, J.Pavare // BMC Pediatrics. - Vol.19 (2019, July), article No.219, p.1-8. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.1186/s12887-019-1591-7

Antimicrobial consumption and resistance in adult hospital inpatients in 53 countries : results of an internet-based global point prevalence survey [Elektroniskais resurss] / A.Versporten ...[et al.] ; on behalf of the Global-PPS network members: J.Pavare ...[et al.] // The Lancet. Global Health [Elektroniskais resurss]. - Vol.6, No.6 (2018, June), p.e619-e629. - Resurss aprakstīts 2019.g. 7.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2214-109X%281…. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pavāre, Jana. Assessment of immature granulocytes percentage to predict severe bacterial infection in Latvian children : an analysis of secondary data / J.Pavare, I.Grope, D.Gardovska // Medicina (Kaunas). - Vol.54, No.4 (2018), article No.56. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ričika, Diāna. Primārās aprūpes pediatri : būt vai nebūt? / D.Ričika, L.Meķe, K.Pastore ; tekstā stāsta: I.Grope, J.Pavāre ...[u.c.] // Doctus. - Nr.7 (2018, jūl.), 54.-58.lpp.

Vecāku novērojumu nozīme smagu bakteriālu infekciju savlaicīgā atpazīšanā bērniem ar drudzi / U.N.Urbāne, D.Zavadska, I.Grope, D.Gardovska, J.Pavāre ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2017.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 57.-66.lpp.

Agrīnas diagnostikas iespējas bērniem ar smagām bakteriālām infekcijām slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļā / U.N.Urbāne, D.Zavadska, I.Grope, D.Gardovska, R.Erts, J.Pavāre ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2016.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 20.-32.lpp.

Factors related to good asthma control using different medical adherence scales in Latvian asthma patients : an observational study [Elektroniskais resurss] / D.Smits, G.Brigis, J.Pavare, B.Maurina, N.C.Barengo // NPJ Primary Care Respiratory Medicine [Elektroniskais resurss]. - Vol.27 (2017, June), article No.39, [7 p.]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5478625/

Factors related to poor asthma control in Latvian asthma patients between 2013 and 2015 / D.Smits, G.Brigis, J.Pavare, B.Maurina, N.Barengo // Scandinavian Journal of Primary Health Care. - Vol.35, Issue 2 (2017, June), p.186-191. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pavāre, Jana. Drudzis bērnam - ko darīt? : [par palīdzību mājas apstākļos] / J.Pavāre, U.N.Urbāne // Ārsts.lv. - Nr.7 (2017, jūl.), [29.]-31.lpp.

Uz pierādījumiem balstīta terapijas vadības algoritma ieviešana terciālā līmeņa slimnīcā bērniem ar sadzīvē iegūtu pneimoniju - aktuālo problēmu analīze / A.Ņikuļenkova, D.Deksne, M.Višņevska, H.Čupeca, A.Prokofjeva, K.Mahļina, J.Pavāre, D.Gardovska, I.Grope // Zinātniskie raksti : 2015.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 110.-118.lpp.

Variation in paediatric hospital antibiotic guidelines in Europe / N.Spyridis ...[et al.] ; ARPEC Project Group Members: J.Pavare, K.Rasnaca, D.Gardovska, I.Grope ...[et al.] // Archives of Disease in Childhood. - Vol.101, No.1 (2016, Jan.), p.72-76. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Racionālas farmakoterapijas rekomendācijas antibiotiku ambulatorai lietošanai bērniem / darba grupa: J.Pavāre, J.Sokolovs, I.Aizsilniece ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.6/7 (2015, jūn./jūl.), 95.-108., 110.-[112.]lpp.

Sepses klīniskās īpatnības un iznākumi Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā hospitalizētiem bērniem / J.Pavāre, I.Grope, D.Gardovska ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 71.-81.lpp.

Genetic polymorphisms HLA class II in SIRS and sepsis in children [Elektroniskais resurss] / E.Eglite, E.Hagina, J.Pavare, I.Grope, L.Eihvalde, A.Sochnevs, D.Gardovska // British Journal of Medicine & Medical Research [Elektroniskais resurss]. - Vol.4, No.1 (2014, Jan.), p.149-160. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedomain.org/issue.php?iid=215&id=12

Akūta infekcioza meningīta klīniskās īpatnības un agrīnās komplikācijas Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā ārstētiem bērniem / J.Pavāre, I.Grope, D.Gardovska ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 2.sēj., 11.-22.lpp.

Levels of inflammatory cytokines and chemokines in hospitalized children with sepsis and pneumonia / L.Rautiainen, S.Ince, J.Pavare, I.Grope, P.Tretjakovs, D.Gardovska // Acta Chirurgica Latviensis. - No.13/1 (2013), p.43-46.

Rīcības algoritmi bērniem ar drudzi / J.Pavāre, I.Grope, D.Gardovska ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.3 (2013, marts), 2.-6.lpp.

Sadzīvē iegūtu pneimoniju diagnostikas, terapijas taktikas un ārstēšanas rezultātu izvērtējums Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā pēc vienotu ārstēšanas vadlīniju ieviešanas / M.Cikovska, J.Pavāre, I.Grope, D.Gardovska // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 24.-31.lpp.

The antibiotic resistance and prescribing in European Children project : a neonatal and pediatric antimicrobial web-based point prevalence survey in 73 hospitals worldwide / A.Versporten ...[et al.] ; ARPEC Project Group: D.Mozgis, J.Pavare, D.Gardovska, I.Grope ...[et al.] // The pediatric infectious disease journal. - Vol.32, No.6 (2013, June), p.e242-e253. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Tēzes​​

 

Assessment of children with febrile illness visiting emergency department according to “precautionary level” system / U.N.Urbāne, Z.Likopa, I.Kravale, A.Silova, D.Gardovska, J.Pavāre // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.134.

Diagnostic values of parental concern and clinician’s “gut feeling” in identifying serious bacterial infections in children with fever / U.N.Urbāne, M.Marčuks, M.Katvare, D.Gaidule-Logina, D.Zavadska, D.Gardovska, J.Pavāre // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.135.

Inflammatory cytokine levels as possible diagnostic and prognostic aid in hospitalised children with fever and suspected serious bacterial infection / L.Rautiainena, J.Pavāre, I.Grope, S.Ince, P.Tretjakovs, D.Gardovska // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.130.

Meiere, Anija. Staphylococcus aureus associated acute hematogenous osteomyelitis managment and treatment outcomes in Children’s Clinical University Hospital in 2017 / A.Meiere, I.Račko, J.Pavāre // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.145.

Bērnu ar drudzi novērtēšanas un palīdzības meklēšanas paradumi vecākiem Latvijā : vai pastāv “drudža fobija”? / D.Gaidule-Logina, U.N.Urbāne, J.Pavāre ...[u.c.] // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 41.lpp.

Diagnostic value of parental concern and clinician's gut feeling in recognition of serious bacterial infections in children with fever attending paediatric emergency department [Elektroniskais resurss] / U.Urbane, D.Zavadska, D.Gardovska, J.Pavare ...[et al.] // 7th Congress of the European Academy of Paediatric Societies (EAPS) (Paris, France, Oct.30-Nov.3, 2018) [Elektroniskais resurss] : [Abstracts]. - Paris, 2018. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2019.g. 7.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://cmoffice.kenes.com/cmsearchableprogrammeV15/confere…

Europe SIM (European readiness for pediatric excellence using simulation) Latvia [Elektroniskais resurss] / B.Ziemele, R.Balmaks, J.Pavare ...[et al.] // 7th Congress of the European Academy of Paediatric Societies (EAPS) (Paris, France, Oct.30-Nov.3, 2018) [Elektroniskais resurss] : [Abstracts]. - Paris, 2018. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2019.g. 6.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.morressier.com/event/eaps2018/5b55c62bb56e9b003…. - T.p. krāj. "10th International Pediatric Simulation Symposia and Workshops (IPSSW2018)" (Amsterdam, The Netherlands, May 14-16, 2018) [Elektroniskais resurss] : Poster Presentations. - Amsterdam, 2018. - 1 p. - Pieejams tiešsaistē: https://www.eventscribe.com/2018/IPSSW/

Libeka, Linda. Ārstniecības kvalitātes kritēriju izvērtējums Daugavpils Reģionālajā slimnīcā bērniem ar diagnozi “sadzīvē iegūta pneimonija” un “sepse” / L.Libeka, I.Grope, J.Pavāre // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 46.lpp.

Neatliekamās palīdzības novērtēšana bērniem Latvijas slimnīcās, izmantojot simulācijas / R.Balmaks, B.Ziemele, J.Pavāre ...[et al.] // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 88.lpp.

Parental perspectives on evaluation and management of fever in children, and healthcare seeking behaviours in Latvia. Is there "fever phobia"? [Elektroniskais resurss] / D.Gaidule-Logina, U.N.Urbane, J.Pavare ...[et al.] // 36th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) (Malmö, Sweden, May 28-June 2, 2018) [Elektroniskais resurss] : Abstracts. - Malmö, 2018. - Abstract No.0648. - Resurss aprakstīts 2019.g. 6.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://2018.espidmeeting.org/2018/PublishingImages/abstrac….

S.pneumoniae prevalence, determination of serotypes and association with vaccination status in children with bacterial infection in Children's Clinical University Hospital, Riga, Latvia / M.Višņevska, A.Čirko, A.Prokofjeva, I.Grope, D.Gardovska, J.Pavāre ...[et al.] // 11th International Symposium on Pneumococci & Pneumococcal Diseases (ISPPD-11) (Melbourne, Australia, Apr.15-19, 2018) : Abstract Book. - Melbourne, 2018. - P.269-270.

Smagu bakteriālu infekciju agrīna atpazīšana bērniem ar drudzi neatliekamās palīdzības nodaļā pirmslaboratorajā etapā / U.N.Urbāne, D.Zavadska, D.Gardovska, J.Pavāre ...[u.c.] // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 50.lpp.

Vecāku paradumi, meklējot palīdzību ar drudzi slimam bērnam / U.N.Urbāne, D.Zavadska, D.Gardovska, J.Pavāre ...[u.c.] // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 52.lpp.

ADAMTS-13 asins koncentrācijas saistība ar infekciju klīniskajiem iznākumiem hospitalizētajiem bērniem / A.Prokofjeva, I.Katirlo, A.Ņikuļenkova, S.Rozentāle, G.Krieviņa, P.Tretjakovs, M.Višņevska, H.Čupeca, K.Rasnača, J.Pavāre, I.Grope, R.Balmaks, D.Gardovska // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 81.lpp.

Analysis of pneumonia assessment tool and its possible usefulness in paediatric population, Children’s Clinical University Hospital, Latvia / M.Visnevska, H.Cupeca, A.Nikulenkova, J.Pavare, Z.Pucuka, I.Grope, D.Gardovska ...[et al.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 71.lpp.

Bērna vecuma pacients ar pneimoniju – piesardzības līmeņa izvērtējums, izmantojot SIRS kritērijus, un terapijas izvēles analīze / M.Višņevska, H.Čupeca, A.Ņikuļenkova, J.Pavāre, I.Grope, D.Gardovska ...[u.c.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 78.lpp.

Bērni ar drudzi bez lokalizētiem simptomiem : atsevišķu pacienta vadības aspektu novērtējums pēc rīcības algoritma ieviešanas / M.Lagzdiņa, A.Ņikuļenkova, J.Pavāre, D.Gardovska, I.Grope // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 86.lpp.

Community acquired pneumonia assessment and management in Children's clinical university hospital, Riga, Latvia [Elektroniskais resurss] / M.Visnevska, Z.Pucuka, H.Cupeca, R.Erts, D.Gardovska, I.Grope, J.Pavare ...[et al.] // 35th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) (Madrid, Spain, May 23-27, 2017) [Elektroniskais resurss] : Abstracts. - Madrid, 2017. - Abstract No.0774. - Resurss aprakstīts 2018.g. 14.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://espid2017.kenes.com/Documents/ESPID17%20abstracts.pdf

Kaķa skrāpējuma slimības izraisīts skriemeļa ķermeņa osteomielīts [Elektroniskais resurss] : tēzes / A.Šmite-Laguna, J.Rozentāle, S.Dzelzīte, J.Pavāre // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) [Elektroniskais resurss] / Latvijas Ārstu biedrība. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 13.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Pavāre, Jana. Measurement of immature cranulocytes (IG) percentage to recognize severe bacterial infections as a cause of sepsis [Elektroniskais resurss] / J.Pavare, I.Grope, U.N.Urbane // 28th Annual Meeting of the European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care (ESPNIC) (Lisbon, Portugal, June 6-9, 2017) [Elektroniskais resurss] : Abstracts. - Lisbon, 2017. - Abstract No.0124. - Resurss aprakstīts 2018.g. 23.jan. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://espnic2017.kenes.com/Documents/ESPNIC17_all%20abstra…

Role of parental observations in early diagnosis of serious bacterial infections in children with fever admitted to the hospital : a semi-qualitative pilot study [Elektroniskais resurss] / U.Urbane, D.Gaidule-Logina, D.Zavadska, D.Gardovska, I.Grope, J.Pavare // 35th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) (Madrid, Spain, May 23-27, 2017) [Elektroniskais resurss] : Abstracts. - Madrid, 2017. - Abstract No.0627. - Resurss aprakstīts 2018.g. 14.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://espid2017.kenes.com/Documents/ESPID17%20abstracts.pdf

Vecāku novērojumu loma smagu bakteriālu infekciju atpazīšanā bērniem : pilotpētījum / U.N.Urbāne, D.Gaidule-Logina, D.Zavadska, I.Grope, D.Gardovska, J.Pavāre // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 82.lpp.

Activity of ADAMTS13 (a disintegrin and metallopretease with thrombospondin type 1 repeats, member 13) in pediatric patients with sever inflammation / A.Nikulenkova, H.Cupeca, M.Visnevska, D.Deksne, A.Prokofjeva, G.Krievina, R.Balmaks, J.Pavare, P.Tretjakovs, D.Gardovska, I.Grope // 28th International Congress of Pediatrics "Community. Diversity. Vitality" (Vancouver, Canada, Aug.17-22, 2016) : Abstract Book. - Vancouver, 2016. - P.312.

ADAMTS-13 koncentrācijas saistība ar klīniskajiem slimību raksturlielumiem un iznākumiem hospitalizētiem bērniem / A.Ņikuļenkova, H.Čupeca, A.Prokofjeva, G.Krieviņa, P.Tretjakovs, R.Balmaks, J.Pavāre, D.Gardovska, I.Grope ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 170.lpp.

Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā izmantotā sepses iekaisuma marķieru komplekta vērtējums / J.Pavāre, D.Deksne, H.Čupeca, Z.Pučuka, R.Erts, D.Gardovska, I.Grope ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 167.lpp.

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas sniegtā palīdzība XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībniekiem / U.N.Urbāne, M.Akinfova, J.Pavāre, D.Gardovska // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 160.lpp.

Evaluation of laboratory markers available on everyday basis for diagnosis of severe bacterial infections [Elektroniskais resurss] / J.Pavare, I.Grope, H.Cupeca, Z.Pucuka, D.Deksne, D.Gardovska, R.Erts // 34rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) (Brighton, UK, May 10-14, 2016) [Elektroniskais resurss] : Abstracts. - Brighton, 2016. - Abstr. No.0929. - Resurss aprakstīts 2017.g. 8.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.espid2016.kenes.com/Documents/ESPID16_Abstracts…

Levels of inflammatory biomarkers as a tool for patient evaluation and managment [Elektroniskais resurss] / M.Vishnevska, A.Nikulenkova, A.Prokofjeva, H.Cupeca, Z.Pucuka, D.Deksne, J.Pavare, D.Gardovska, I.Grope // 34rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) (Brighton, UK, May 10-14, 2016) [Elektroniskais resurss] : Abstracts. - Brighton, 2016. - Abstr. No.0761. - Resurss aprakstīts 2017.g. 8.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.espid2016.kenes.com/Documents/ESPID16_Abstracts…

Possible use of inflammatory cytokines and neutrophil myeloperoxidase index in hospitalized children with systemic inflammatory response syndrome diagnosis [Elektroniskais resurss] : [abstract] / H.Čupeca, D.Gardovska, I.Grope, Z.Pučuka, A.Nikuļenkova, K.Rasnača, D.Deksne, A.Prokofjeva, J.Pavāre ...[et al.] // 3rd World Congress on Controversies in Pediatrics (CoPedia) (Barcelona, Spain, March 31-Apr.2, 2016) [Elektroniskais resurss]. - Barcelona, 2016. - Poster No.1137. - Resurss aprakstīts 2016.g. 13.jūn. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://congressmed.com/copedia2016/posters/

Smagas norises infekcijas slimību epidemioloģiskās un laboratoriskās īpatnības Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā ārstētiem bērniem / A.Ņikuļenkova, A.Prokofjeva, H.Čupeca, D.Deksne, Z.Pučuka, J.Pavāre, D.Gardovska, I.Grope, M.Višņevska // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 136.lpp.

Smagi noritošu infekciju laboratoriskās īpatnības jaundzimušo periodā / K.Rasnača, I.Grope, J.Pavāre, I.Meldere, D.Gardovska ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 169.lpp.

Streptococcus pneumoniae epidemioloģija Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā ārstētiem bērniem ar apakšējo elpceļu infekcijām vecumā līdz 18 gadiem / A.Prokofjeva, A.Ņikuļenkova, H.Čupeca, D.Deksne, A.O.Balode, J.Pavāre, D.Gardovska, I.Grope ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 161.lpp.

Antimicrobial point prevalence survey in University Children's hospital Latvia / K.Rasnaca, D.Gardovska, J.Pavare, I.Grope ...[et al.] // The 3rd Baltic Paediatric Congress (Riga, Latvia, Aug.19-21, 2015) : Abstracts. - Riga, 2015. - P.61.

Immature granulocytes as additional value of sepsis detection in children / J.Pavare, I.Grope, I.Chaplinska, D.Gardovska // 33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (Leipzig, Germany, May 12-16, 2015) : [Abstracts]. - Leipzig, 2015. - Abstr. No.0364.

Leukocyte adhesion deficiency, type I (clinical case) / T.Prokofjeva, S.Zigure, J.Pavare ...[et al.] // The 3rd Baltic Paediatric Congress (Riga, Latvia, Aug.19-21, 2015) : Abstracts. - Riga, 2015. - P.60.

Matvejevs, I. Diagnosis of intracranial communicating shunt failure in children population / I.Matvejevs, J.Pavare, A.Ozols // The 3rd Baltic Paediatric Congress (Riga, Latvia, Aug.19-21, 2015) : Abstracts. - Riga, 2015. - P.55.

Nenobriedušie granulocīti – sepses diagnostiskais marķieris bērniem / J.Pavāre, I.Grope, D.Gardovska ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 250.lpp.

Peculiarities of CAP in hospitalized children in Latvia / M.Vishnevska, A.Nikulenkova, A.Prokofjeva, J.Pavare, D.Gardovska, I.Grope // 33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (Leipzig, Germany, May 12-16, 2015) : [Abstracts]. - Leipzig, 2015. - Abstr. No.0732.

Rīcības algoritms aizdomu gadījumā par pneimoniju bērniem, kas jaunāki par trim mēnešie / A.Ņikuļenkova, J.Pavāre, D.Gardovska, I.Grope ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 226.lpp.

Rīcības algoritms aizdomu gadījumā par pneimoniju bērniem, kas vecāki par trim mēnešiem / A.Ņikuļenkova, J.Pavāre, D.Gardovska, I.Grope ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 225.lpp.

Stacionēšanas indikācijas un terapijas atbilstība bērniem ar sadzīvē iegūtu pneimoniju / A.Ņikuļenkova, A.Prokofjeva, D.Gardovska, J.Pavāre, I.Grope ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 228.lpp.

The analysis of patient flow in Children's Clinical University Hospital of Latvia / A.Lazareva, J.Pavare, A.Silova ...[et al.] // The 3rd Baltic Paediatric Congress (Riga, Latvia, Aug.19-21, 2015) : Abstracts. - Riga, 2015. - P.19.

The diagnostic value of immature granulocyte count in diagnosis of severe bacterial infection in children / I.Chaplinska, J.Pavare, I.Grope, R.Erts, D.Gardovska // The 3rd Baltic Paediatric Congress (Riga, Latvia, Aug.19-21, 2015) : Abstracts. - Riga, 2015. - P.38.

Antibakteriālās terapijas pamatotības analīze Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā brīvi izvēlētos fiksētos laika punktos / J.Pavāre, D.Gardovska, I.Grope ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 229.lpp.

Asins uzsējumu raksturojums un izdalīto pozitīvo kultūru apraksts BKUS laika periodā no 2012.gada janvāra līdz 2012.gada decembrim / A.Nagle, J.Pavāre, D.Gardovska, I.Grope ...[u.c.] // Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas zinātniskā konference "Jaunas diagnostikas un ārstēšanas metodes Latvijas bērnu veselības uzlabošanai" (Rīga, 2014.g. 10.okt.) : tēzes. - Rīga, 2014. - 34.-35.lpp.

D vitamīna deficīta prevalence bērniem ar rekurentām elpceļu infekcijām Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā / G.Laizāne, J.Pavāre, D.Gardovska, I.Grope ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 234.lpp.

Febrilo krampju īpatnības Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā ārstētiem bērniem / K.Selecka, J.Pavāre, D.Gardovska, I.Grope // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 246.lpp.

Mycoplasma pneumoniae incidence, clinical and laboratory features in children treated at University Children's Hospital in Latvia [Elektroniskais resurss] / A.Nikulenkova, M.Visnevska, A.Prokofjeva, S.Ince, J.Pavare, D.Gardovska, I.Grope, R.Erts // 32nd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) (Dublin, Ireland, May 6-10, 2014) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Dublin, 2014. - Abstr. No.431. - Resurss aprakstīts 2015.g. 15.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://cmoffice.kenes.com/cddemo/data/HtmlApp/main.html

Rotavīrusa infekcijas ietekme uz bērna veselību un viņa ģimenes dzīves kvalitāti / G.Laizāne, A.Karnīte, I.Stars, D.Gardovska, J.Pavāre, I.Grope ...[u.c.] // Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas zinātniskā konference "Jaunas diagnostikas un ārstēšanas metodes Latvijas bērnu veselības uzlabošanai" (Rīga, 2014.g. 10.okt.) : tēzes. - Rīga, 2014. - 23.-24.lpp.

Sadzīvē iegūtu pneimoniju epidemioloģiskās klīniskās un laboratorās īpatnības Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā ārstētiem bērniem / A.Ņikuļenkova, M.Višņevska, A.Prokofjeva, D.Gardovska, J.Pavāre, I.Grope // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 191.lpp.

Sadzīvē iegūtu pneimoniju klīniskās, laboratorās un ārstēšanas īpatnības BKUS stacionārā ārstētiem bērniem / A.Ņikuļenkova, M.Višņevska, A.Prokofjeva, D.Gardovska, J.Pavāre, I.Grope // Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas zinātniskā konference "Jaunas diagnostikas un ārstēšanas metodes Latvijas bērnu veselības uzlabošanai" (Rīga, 2014.g. 10.okt.) : tēzes. - Rīga, 2014. - 36.-38.lpp.

Sepses klīniskās īpatnības un iznākumi BKUS hospitalizētiem bērniem / B.Matsate-Matsone, J.Pavāre, D.Gardovska, I.Grope // Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas zinātniskā konference "Jaunas diagnostikas un ārstēšanas metodes Latvijas bērnu veselības uzlabošanai" (Rīga, 2014.g. 10.okt.) : tēzes. - Rīga, 2014. - 26.-27.lpp.

Sepses pētniecības ietekme uz mirstību bērniem / J.Pavāre, I.Grope, D.Gardovska ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 228.lpp.

Streptococcus pneumoniae epidemioloģiskās un klīniskās īpatnības veseliem un stacionārā ārstētiem bērniem vecumā no viena mēneša līdz 18 gadiem / A.Prokofjeeva, A.Ņikuļenkova, M.Višņevska, J.Pavāre, D.Gardovska, A.Balode, I.Grope // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 198.lpp.

Correlation of IL-6, C-reactive protein, procalcitonin and novel inflammatory cytoknes in children with sepsis [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Grope, L.Rautiainen, P.Tretjakovs, J.Pavare, S.Ince, D.Gardovska // 31st Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) (Milan, Italy, May 28-June 1, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Milan, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://w3.kenes-group.com/apps/espid2013/abstracts/pdf/766…

Drudža vadības algoritmu pētniecība bērniem / J.Pavāre, I.Grope, D.Gardovska ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 216.lpp.

Inflammatory cytokne complex panels in children with sepsis - a pilot study [Elektroniskais resurss] : [abstract] / L.Rautiainen, P.Tretjakovs, I.Grope, J.Pavare, D.Gardovska // 24th Annual Meeting of the European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care (ESPNIC) (Rotterdam, Netherlands, June 12-15, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Rotterdam, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2014.g. 25.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://espnic.meetingxpert.net/ESPNIC_453/poster_66249/prog…

Pavāre, Jana. Īsa laika perioda (72 h) atkārtotu stacionēšanas gadījumu analīze Bērnu Klīniskajā universitātes slimnīcā / J.Pavāre, K.Urbanoviča, T.Titova // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 226.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Racionālas farmakoterapijas rekomendācijas antibiotiku ambulatorai lietošanai bērniem [Elektroniskais resurss / I.Grantiņa, J.Pavāre, J.Sokolovs ...[u.c.] - 46 lpp. - E-grāmata pieejama: http://www.vmnvd.gov.lv/uploads/files/556c14d0ac7e9.pdf

Klīniskās rekomendācijas "Palīgs ārstam darbam ar sadzīvē iegūtām pneimonijām un drudzi bērniem" / I.Grope, J.Pavāre, I.Ziemele, D.Gardovska ; Rīgas Stradiņa universitāte. Pediatrijas katedra, Latvijas Pediatru asociācija, Latvijas Bērnu infektologu biedrība, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca. - [Rīga], 2014. - 55 lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ilze Grope
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Gunta Purkalne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Vadošā pētniece
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja