Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Juris Zīvarts
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Sabiedrības vadība

Mērķis

1. Iepazīstināt studējošos ar galvenajām personāla vadības funkcijām un to praktisko realizēšanu: personāla atlasi, novērtēšanu, apmācību, karjeras plānošanu, motivēšanu.
2. Apgūt speciālos Iekšlietu ministrijas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitu reglamentējošos tiesību aktus un to piemērošanu personāla vadības procesā.
3. Apgūt praktiskas iemaņas personāla vadības procedūru realizācijā Iekšlietu ministrijas dienestos, t.sk. kandidātu atlase un atbilstības pārbaude, amatpersonu pārbaude noteiktajā pārbaudes laikā, amatpersonu darbības un tās rezultātu novērtēšanā.

Uzdevumi:
1. Organizēt un vadīt pakļauto struktūrvienību un/vai personāla darbu;
2. Izprast darbinieku uzvedību.
3. Organizēt personāla motivācijas paaugstināšanas pasākumus.
4. Pielietot jaunākās darba organizācijas formas un informācijas tehnoloģijas.
5. Sagatavot dokumentus personāla vadības procesos Valsts policijā.
6. Veikt amatpersonu darbības un tās rezultātu novērtēšanu, t.sk. Vadīt pakļauto amatpersonu novērtēšanas un turpmākās attīstības plānošanas intervijas.
7. Zināt un orientēties speciālajos normatīvajos aktos, kas reglamentē Iekšlietu ministrijas iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitu.

Priekšzināšanas

Priekšzināšanas nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Spēj parādīt vispusīgas un specializētas darba jomai atbilstošas zināšanas un izpratni par personāla vadības procesiem Valsts policijā.

Prasmes

Studējošie prot pielietot iegūtās zināšanas personāla vadībā;
Spēj sagatavot rakstisku referātu par tēmu, kas saistīta ar personāla vadību, veikt datu analīzi un sniegt konstruktīvus problēmas risinājumus, kā arī prezentēt to.

Kompetences

Spēj raksturot un analizēt praktiskas problēmas saistībā ar personāla vadības procesiem, kā arī atlasīt un izmantot informāciju darbā.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs, PDPNvp8BakalaursObligātsIrina Dolgova