Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ivans Jānis Mihailovs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne

Mērķis

Attīstīt studējošo izpratni par darbu ar personālu, par vadītāja lomu un funkcijām organizācijās, kā arī pilnveidot zināšanas par praktiskajiem aspektiem personāla ikdienas vadībā.

Priekšzināšanas

Zināšanas ekonomikas un vadības jomā.

Rezultāti

Zināšanas

Kursa apguves rezultātā studējošie izprot personālvadības būtību kopumā, pārzina dažādus vadības stilus un metodes, vadītājiem un darbiniekiem nepieciešamās kompetences, to izvērtēšanu.

Prasmes

Kursa apguves rezultātā studējošie izmanto apgūtās zināšanas, analizējot gadījumus no studentu pieredzes (situāciju analīze). Modelē komandas veidošanas un darbinieku motivēšanas situācijas.

Kompetences

Kursa apguves rezultātā studējošie spēj analizēt dažādas personāla vadības situācijas, konstruktīvi risinot ar personāla vadību saistītos jautājumus.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība, SSAM3MaģistrsIerobežota izvēleSandra Ošleja