Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Diāna Kalniņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Psiholoģija; Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Matemātika; Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Mērķis

Uzlabot maģistra studiju programmas studentu izpratni par kvantitatīvo un kvalitatīvo datu apstrādes metodēm; uzlabot datu apstrādes prasmes; attīstīt spēju patstāvīgi izvēlēties piemērotāko datu apstrādes metodi atbilstoši hipotēzēm vai pētījuma problēmai.

Priekšzināšanas

Bakalaura līmeņa pieredze pētniecībā un priekšzināšanas par pētījumu metodoloģiju.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie lieto pētniecībā pieņemto terminoloģiju, skaidro atšķirības starp dažādām datu apstrādes metodēm, nosauc un raksturo dizainam specifiskās datu apstrādes metodes.

Prasmes

Spēj apstrādāt datus, saskaņā ar pētījuma hipotēzi un pētījuma jautājumiem, korekti atspoguļo pētījuma rezultātus.

Kompetences

Izmanto pētījuma dizainam atbilstošās datu apstrādes metodes, analizē un interpretē rezultātus, balstoties uz rezultātiem, noraida vai apstiprina hipotēzi, sniedz atbildes uz pētījuma jautājumiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Supervīzija, SPVM4MaģistrsObligātsDiāna Kalniņa