Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2019 - pašlaik

Zinātniskā asistenta p.i. - doktorante

Rīgas Stradiņa universitāte, Komunikācijas fakultātes Komunikācijas studiju katedra

2018 - pašlaik

Lektora p.i.

Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas fakultāte, Statistikas mācību laboratorija

2015 - 2018

Pētījumu eksperte

“Accenture”, Latvijas filiāle

Darba uzdevums: izstrādāt vienotu pētījuma metodoloģiju Eiropas Komisijas projektu novērtēšanai (perceived quality un perceived utility). Sadarbībā ar EK projektu oficieriem adaptēt aptaujas materiālu katra konkrētā projekta specifikai. Organizēt kvantitatīvu aptauju veikšanu (B2O), pārraudzīt pētījuma lauka darba gaitu, rezultātu apkopošanu un veikt analīzi, kā arī izstrādāt ieteikumus.

2003 - pašlaik

Tirgus un mārketinga pētījumu nodaļas vadītāja

Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS

Galvenie pienākumi: Kontaktu uzturēšana ar esošajiem klientiem, jaunu klientu piesaistīšana, projekta grupas darba pārraudzība un koordinēšana, pētījumu metodoloģijas izstrādāšana, tāmēšana, vispārējā pētījumu vadība.

1997 - 2001

Projektu vadītāja

SIA "Baltijas Datu nams"/ TNS Latvia

Galvenie pienākumi: Projekta grupas darba pārraudzība un koordinēšana, metodoloģijas izstrādāšana un jaunu projektu ieviešana, pētījuma rezultātu apkopošana un analīze, kontaktu uzturēšana ar esošajiem pasūtītājiem, kā arī jaunu kontaktu veidošana, vispārējā pētījuma vadība visos tā posmos.

1997 - 1997

Līdzstrādniece

Latvijas Sociālo pētījumu centrs

1993 - 1996

Matemātikas, informātikas un veselības mācības skolotāja

Rīgas Sanatorijas internātskola

1988 - 1992

Metodiķe, sporta un tūrisma daļas vadītāja, direktora v.i.

Latgales priekšpilsētas Skolēnu Jaunrades nams

1986 - 1988

Audzinātāja

Pirmsskolas vecuma bērnu iestāde

1983 - 1986

Sekretāre

Alpīnisma federācija

Izglītība

2016 - 2019

Zinātniskā grāda pretendents

Rīgas Stradiņa universitāte, Komunikācijas fakultāte, Komunikācijas kultūra un multimediji

2011 - 2014

Komunikācijas maģistra grāds sociālajās zinātnēs

Rīgas Stradiņa universitāte

1992 - 1993

Pedagoģijas maģistra grāds

Latvijas Universitāte

1984 - 1991

Matemātikas maģistra grāds

Latvijas Universitāte

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

“Prezentāciju tehnoloģijas un metodes”, Rīga, 2015.gads

“Datu analīze un pārskatu sagatavošana, izmantojot elektroniskās tabulas”, Rīga, 2015.gads

“Projektu vadība. Projektu vadīšana”, Rīga, 2011.gads

Angļu valodas kursi, Sidneja, Austrālija, 2009.gads

 

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

Projekti

 

Piedalīšanās RSU Komunikācijas fakultātes Vasaras skolas „Kultūras žurnālistika” lekciju un diskusiju dienā “Krīze, vērtības un kultūra” 2015.gada 18.jūlijā ar referātu “Latvijas nāciju kultūra – vai tikai žēloties un gaidīt no citiem?”. Vasaras skola organizēta kopā ar RSU zinātnisko projektu “Krīzes pārvarēšana Latvijā” un VPP EKOSOC-LV apakšprojektu “Refleksija par vērtībām un rīcības modeļi sociālo un ekonomisko pārmaiņu laikā”.

 

Dalība Valsts Pētījumu programmas Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai - jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC_LV) apakšprojektā nr. 5.2.5. Laiks: jan 2017-jūn 2018

 

Laborants (projekti), Komunikācijas fakultāte, Komunikācijas studiju katedra, VPP projekts "Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontekstā (INTERFRAME-LV) "

Pētnieks (projekti), Komunikācijas fakultāte, FLP projekts "Memento mori: Dzīves noslēgums, nāve un iztēlotā pēcnāve mūsdienu Latvijas iedzīvotāju dzīvespasaulē"

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

2018 - pašlaik; Latvijas Universitātes Absolventu kluba biedre

2017 - pašlaik; Latvijas Sociologu asociācijas biedre

2017 - pašlaik; AABS | The Association for the Advancement of Baltic Studies biedre

2016 - pašlaik; Rīgas Stradiņa universitātes Absolventu asociācijas biedre

 

Publikācijas

 

Raksti​​

D.Kalniņa, A.Kažoka "Maskulīnās varas valodas pazīmes Latvijas sievišķīgo vērtību sabiedrībā". Daugavpils Universitātes zinātnisko rakstu krājums Kultūras studijas (EBSCO), 2019.gads

 

 

Tēzes​​

 

Kalniņa, Diāna. Cross-cultural communication in business environment : changes in profile of Latvia over the last five years by Hofstede’s indexes / D.Kalniņa // Rīga Stradiņš University International Interdisciplinary Conference on Social Sciences "Places" (Riga, Latvia, Apr.2, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.9.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

 

Kalniņa, Diāna. Attitudes to social action across socio-demographic groups / D.Kalniņa // Pluralism Anxiety: acting socially in Latvia / edited by S.Kruk ; Rīga Stradiņš University. - Riga : Rīga Stradiņš University, 2018. - Chapter 5, p.105-124.

 

 

Kalniņa, Diāna. Latvijas lietišķā kultūra. Hofstedes kultūras dimensiju indeksu mērījums nacionāli reprezentatīvajā aptaujā / D.Kalniņa // Ekonomiskā krīze Latvijā: veiksmes stāsta pēcgarša / Sergeja Kruka redakcijā; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 10.nodaļa, 201.-224.lpp.

 

Docētie studiju kursi

Analītiskās statistikas metodes psiholoģijas pētījumos

Pētījuma datu analīze

Pētījumu datu apstrāde

Statistiskās datu apstrādes metodes psiholoģijā

Vadītie studiju kursi

Analītiskās statistikas metodes psiholoģijas pētījumos

Matemātiskās statistikas metodes pētījumu datu analīzei

Pētījuma datu analīze

Pētījumu datu apstrāde

Publiski pieejamās pētījumu datu bāzes zinātniskajam darbam

Sociālo pētījumu metodes

Statistiskās datu apstrādes programmas IBM SPSS pamati iesācējiem. Vienkārši par sarežģīto.

Veselības statistika

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ludmila Vīksna
Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Jānis Gardovskis
Senāta priekšsēdētājs, Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Ilze Grope
Satversmes sapulces priekšsēdētāja, Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Ilze Konrāde
Docētāja, Studiju programmas direktore, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Medicīna" direktore
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietnieks
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Jana Pavāre
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja