Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Vita Savicka
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Bibliotēkzinātne

Mērķis

Padziļināt izpratni un zināšanas par pētniecības metodēm veselības aprūpes pētījumos, pētniecisko metožu izvēles kritērijiem, priekšrocībām un vājajām pusēm.

Priekšzināšanas

Izpratne par veselības aprūpes problemātiku.

Rezultāti

Zināšanas

Izpratne par pētījuma procesu, metodoloģiju, izpratne par datu vākšanas veidiem, pētījuma īstenošanas pamatprincipiem, pētījumu nozīmi veselības aprūpē.

Prasmes

Prasmes dizainēt pētījumu, izvēlēties atbilstošāko metodoloģiju, prasmes veidot aptaujas anketas, interviju un diskusiju grupu ceļvedi, prasme veidot rezultātu pārskatu.

Kompetences

Patstāvīgi īstenot un vadīt pētījuma īstenošanu.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības komunikācija, VKM1MaģistrsObligātsIeva Saukuma