Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Helmuts Caune
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Socioloģijas teorija un vēsture

Mērķis

Sniegt studentiem zināšanas par pētniecības metodoloģijas epistemoloģiskajām un loģiskajām paradigmām.

Priekšzināšanas

Elemetāras zināšanas loģikā un filozofijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students izprot un definē galveno pētniecības metodoloģisko paradigmu darbības principus, kā arī spēj izskaidrot loģisko jēdzienu, spriedumu un slēdzienu darbības specifiku.

Prasmes

Apgūtos metodoloģiskos un loģiskos aspektus students prot lietot, veicot un prezentējot reālus praktiskus pētījumus.

Kompetences

Diferencējot, analizējot un interpretējot iegūtos pētnieciskos datus, students spēj izvēlēties katrai konkrētai situācijai pašus atbilstošākos un loģiski efektīvākos metodoloģiskos aspektus.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD1BakalaursObligātsAivars Stankevičs
Sociālais darbs, SDN1BakalaursObligātsAivars Stankevičs