Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Klāvs Sedlenieks
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Sociālā antropoloģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā antropoloģija

Mērķis

Studiju kursa mērķis ir izveidot pārskatāmu un stimulējošu ietvaru, lai studenti sadarbībā ar pasniedzēju gūtu ieskatu politikas un ekonomikas antropoloģijas galvenajās tēmās, teorijās un izveidotu izpratni par nozīmīgākajām problēmām, ko aplūko šī antropoloģijas apakšnozare, īpašu uzmanību pievēršot dažādu sabiedrību ražošanas principu, politisko lēmumu pieņemšanas saistībai un konfliktu risināšanai, izmantojot koncepcijas, kuras iegūtas analizējot citas sabiedrības, mūsdienu Eiropas, Latvijas un globālo procesu analīzi. Pēc kursa apgūšanas studentiem jāspēj orientēties ekonomikas un politikas antropoloģijas galvenajos jēdzienos, jāizprot esošo debašu būtība un jāgūst vispārējs priekšstats par galvenajiem teorētiskajiem virzieniem, kā arī jāprot praktiski pielietot iegūtās zināšanas, interpretējot cilvēku uzvedību sabiedrībā.

Priekšzināšanas

Vispārējas ievad-zināšanas antropoloģijā, ekonomikā, politoloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc kursa apgūšanas studentiem jāspēj:
- orientēties ekonomikas un politikas antropoloģijas galvenajos jēdzienos,
- jāizprot esošo debašu būtība,
- jāspēj demonstrēt priekšstatu par galvenajiem teorētiskajiem virzieniem.

Prasmes

Jāprot praktiski pielietot iegūtās zināšanas, interpretējot cilvēku uzvedību sabiedrībā.

Kompetences

Kritiski vērtēt šajā studiju kursā aplūkoto teorētisko un empīrisko materiālu, izmantot to citu teorētisko un empīrisko materiālu interpretēšanā un analīzē, kā arī pielietot praktisku problēmu risināšanā un pētniecībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālā antropoloģija, SAM2MaģistrsObligātsKlāvs Sedlenieks