Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Eva Cela
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Integrēt pacientu aprūpi un ar to saistītās manipulācijas, atbilstoši profesijas standartam, māsu ētikai, un 1. studiju gadā un 2. studiju gada 3. semestrī – programmā apgūtām zināšanām un prasmēm, kompetencēm. Pielietot pozitīvās saskarsmes iemaņas aprūpes procesā ar pacientu, kā arī sadarbojoties ar viņa tuviniekiem un citiem komandas locekļiem. Balstīt praktisko darbību uz juridiskiem un ētiskiem principiem.

Priekšzināšanas

Klīniskā aprūpe un rehabilitācija pacientu aprūpē, Farmakoloģija, Pacientu un darba vides drošība, Ķirurģiskās un Iekšķīgās slimības.

Rezultāti

Zināšanas

Klīnisko procedūru veikšanā; aprūpes darbībās, kas nodrošina pacienta vajadzības.

Prasmes

Praktiskās iemaņas klīnisko procedūru veikšanā, ietverot: medikamentu ievadi enterāli un parenterāli, laboratorisko izmeklējumu savākšanu, pacienta sagatavošanu diagnostiskajām un ārstnieciskajām procedūrām, ķirurģisko procedūru izpildē.

Kompetences

Spēja strādāt kā profesionālim, integrējot teorētiskās un profesionālās zināšanas, iekļaujot individuālās prasmes.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, MZF3BakalaursObligātsEva Cela, Inese Paiča, Inita Stūre-Stūriņa
Māszinības, LFMZFb3BakalaursObligātsEva Cela, Inese Paiča, Inita Stūre-Stūriņa