Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:6 / 9
Kursa vadītājs:Alnis Stakle
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne; Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Sekmēt iegūto teorētisko zināšanu pielietošanu praktiskā darbā.
Veicināt izvēlētās profesijas apgūšanu un pārbaudīt savu atbilstību, sagatavotību un piemērotību izvēlētajai profesijai.
Pilnveidot pētniecības, sadarbības un saskarsmes iemaņas.

Priekšzināšanas

Apgūti 1. studiju gada studiju kursi.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie pārzina komunikācijas zinātņu nozares teorētisko zināšanu pielietojumu praksē un saikni ar fotogrāfijas nozaru profesionālajām aktualitātēm.
Pārzina komunikācijas uzņēmumu, pasākumu aģentūru, televīzijas, radio, reklāmas, sabiedrisko attiecību un komunikācijas departamentu, dažādu organizāciju, interneta mediju, raidošo un drukāto mediju digitālo platformu, dažādu mediju formātu producentu grupu un studiju, interneta projektu veidotāju, mākslas un komunikācijas projektu veidotāju darba specifiku.

Prasmes

Studējošie prot autonomi izmantot fotogrāfiju reklāmas un sabiedrisko attiecību aģentūru, pasākumu aģentūru, reklāmas, sabiedrisko attiecību un komunikācijas departamentu dažādu organizāciju, interneta mediju, raidošo un drukāto mediju digitālo platformu, dažādu mediju formātu producentu grupu un studiju, interneta projektu veidotāju, mākslas un komunikācijas projektu veidotāju darbā.

Kompetences

Studējošie spēj autonomi un atbildīgi pielietot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas ar fotogrāfiju atbilstošā nozarē.
Spēj meistarīgi un inovatīvi grupās un autonomi producēt komunikācijas nozarē profesionāli augsta līmeņa projektus.
Prot autonomi plānot un virzīt savu profesionālo pilnveidi, padziļinot savu izpratni par komunikāciju fotogrāfijā.
Spēj profesionāli ētiski piedalīties komunikācijas nozares attīstībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fotogrāfija, FO4BakalaursObligāts
Fotogrāfija, FON4BakalaursObligāts