Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Kristīne Blumfelde-Rutka
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Vadībzinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība

Mērķis

Panākt studējošo padziļinātu izpratni par attiecīgajā sociālo zinātņu jomā apgūto teorētisko zināšanu piemērojamību praksē.

Priekšzināšanas

Mikroekonomikas teorija, Makroekonomikas teorija, Starptautiskais mārketings, Ekonomisko pētījumu metodoloģija, Statistika, Biznesa komunikācija un ētika.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie iegūst zināšanas par nozares uzņēmuma darbības principiem.

Prasmes

Spēj raksturot uzņēmuma/organizācijas darbības nozari un apakšnozari, virzienu, raksturīgākos pamatrādītājus.
Spēj analizēt uzņēmuma/organizācijas darbības virzienu.
Spēj izvērtēt uzņēmuma/organizācijas lielumu (mikro, mazais, vidējais, lielais) pēc šādiem kritērijiem: apgrozījums, bilances kopsumma, darbinieku skaits.
Spēj analizēt un sistematizēt iegūto informāciju.
Spēj izmantot datu apstrādes metodes.
Spēj veicināt komandas darba prasmes.
Spēj komunicēt ar uzņēmuma/organizācijas darbiniekiem.

Kompetences

Izmantojot iegūtās zināšanas studiju procesa laikā noskaidro uzņēmuma/organizācijas misiju, vīziju, mērķus (stratēģiskie, taktiskie, operatīvie).
Izmantojot iegūtās zināšanas studiju procesa laikā izvērtē uzņēmuma/organizācijas plānu sistēmu (ilgtermiņa, īstermiņa, operatīvie plāni).

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, SBIE4BakalaursObligāts
Starptautiskais mārketings un reklāma, MR4BakalaursObligāts