Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:10 / 15
Kursa vadītājs:Inita Stūre-Stūriņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Nostiprināt 1., 2., 3. un 4. studiju gadā apgūtās teorētiskās, profesionālās zināšanas, prasmes un iemaņas, sniedzot kvalitatīvu aprūpi pacientiem dažādos vecuma posmos. Nodrošināt māsu prakses kvalitāti un attīstību, realizēt uz pierādījumiem balstītu aprūpes procesu. Realizēt uz indivīdu centrētu aprūpi, izglītot pacientus un viņu ģimeni vai likumiskos pārstāvjus, izglītot māsas un citus veselības un sociālās aprūpes komandas dalībniekus (6 KP apjomā).
Apgūt prasmes vadīt veselības aprūpes darba nodrošināšanai nepieciešamos resursus (4 KP apjomā)

Priekšzināšanas

Līderības un vadības prasmes māsu praksē. Pacientu drošība, tiesības, konfidencialitāte ,pedagoģija veselības aprūpē. Klīniskā farmakoloģija un medikamentozā aprūpe, klīniskās aprūpes pamati, klīniskā aprūpe, aprūpes process un māszinību teorijas, starppersonu saskarsme veselības aprūpē, prakse I, II, III, IV, V, psihiatrija un narkoloģija, vispārējā aprūpe, Ģimenes medicīna, Neiroloģija un pacientu aprūpe, Mentālā veselība un pacientu aprūpe, 1.-4. studiju gada Māszinību programmā definētos studiju kursus.

Rezultāti

Zināšanas

Zināšanas vispārējās un specializētās pacientu aprūpes nodrošināšanā un izglītošanā, pacientu drošībā. Zināšanas efektīvas veselības aprūpes organizācijas vadībā, risku vadībā, darba organizācijas procesos un to vadīšanā.

Prasmes

Īstenot uz pierādījumiem balstītu aprūpi, izmantot kritiskās domāšanas pieeju pacientu aprūpē. Izpratne par veselības aprūpes kvalitātes uzlabošanas metožu pielietošanu pacientu drošības kontekstā, līdzdarboties kvalitātes nodrošināšanas un uzlabošanas procesā. Izprast aprūpes komandas darba vadību, resursu plānošanu. Prasme plānot un realizēt mācību procesu māsām un aprūpes atbalsta personām. Plānot un realizēt pacientu izglītošanas procesu akūtu un hronisku slimību gadījumā.

Kompetences

Spēja īstenot pierādījumos balstītu aprūpi, nodrošināt pacienta aprūpes procesa nepārtrauktību. Spēja nodrošināt māsas prakses aprūpes kvalitāti un attīstību. Spēja izglītot pacientus un citus veselības aprūpes profesionāļus. Spēja vadīt veselības aprūpes darba nodrošināšanai nepieciešamos resursus.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.