Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ļubova Renemane
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Psihiatrija

Mērķis

Sniegt pēdējā studiju gada studentiem zināšanas par psihiskiem traucējumiem, kas attīstās somatiski slimiem pacientiem. Sniegt zināšanas par somatisko slimību ietekmi (intoksikācija, smadzeņu hipoksija, ilgstošas sāpes, somatiska slimība kā psihotraumējošs faktors) uz psihisko slimību attīstību un norisi. Apgūt pamata psihopatoloģiskos sindromus, kas attīstās somatiski slimiem pacientiem. Sniegt zināšanas par psihiskiem traucējumiem saskaņā ar SSK-10 klasifikāciju, kas attīstās pacientiem ar kardioloģiskām slimībām (miokarda infarkts, išēmiskā sirds slimība, kardioķirurģija), ar endokrinopātijām, ar gastroenteroloģiskām slimībām, ar nieru slimībām un ar plaušu slimībām.
Psihisko slimību diagnostika, medikamentozās ārstēšanas un pacientu sociālās rehabilitācijas pamatprincipi somatiskā stacionārā un ambulatorās aprūpes ietvaros.
Apgūt psihiatriskās aprūpes dienesta organizācijas principus; kompetenču sadalījumu starp internistu, ģimenes ārstu un psihiatrisko dienestu; psihiski slimo pacientu aprūpes plānošanu un organizēšanu. Apgūt psihoedukatīvās terapijas principus, līdzestības jautājumus un ģimenes izglītošanu, saskaroties ar pacientiem, kuriem ir komorbīdi psihiski traucējumi un somatiskas slimības.

Priekšzināšanas

• Psihiatrijas un narkoloģijas mācību kurss MF 4. kursā RSU Psihiatrijas un narkoloģijas katedrā;
• Iekšķīgo slimību mācību kurss MF 4. un 5.kursā;
• Izvērsts kurss plaušu slimību patoloģijā;
• Izvērsts kurss gastrointestinālo slimību patoloģijā;
• Psiholoģijā, attīstības un medicīniskajā psiholoģijā (krīzes reakcijas fāzes, psiholoģiskie aizsargmehānismi, personības struktūra);
• Medicīnas ētikā (ētisko jautājumu specifikā psihiatrijā);
• Epidemioloģijā (psihisko un uzvedības traucējumu incidence, prevalence, pētniecības veidi);
• Slimnieku klīniskās aprūpes pamatos (deontoloģija, jatrogēnija, intervija ar pacientu, izmeklēšanas metodes);
• Klīniskā farmakoloģijā (antidepresanti, garastāvokļa stabilizatori, trankvilizatori, antipsihotiskie līdzekļi);
• Psihosomatiskā medicīnā;
• Veselības aprūpes organizācijā un ekonomikā;
• Anestezioloģijā un reanimatoloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Iegūtas zināšanas par psihisko traucējumu cēloņiem un attīstību, klīniskām īpatnībām, agrīnas diagnostikas iespējām pacientiem ar somatiskām slimībām (kardioloģiskām, endokrinopātijām, gastroenteroloģiskām, nieru un plaušu slimībām).
Psihisko traucējumu pacientiem ar iekšķīgām slimībām atpazīšanu un diagnostiku. Medikamentozās ārstēšanas, pacientu sociālās rehabilitācijas pamatprincipiem, balstterapijas specifiku internajā medicīnā.

Prasmes

Apgūtas prasmes veikt psihisko traucējumu novērtēšanu, strukturēti aprakstīt psihiskos traucējumus interna speciālista dokumentācijā. Diagnostisko skalu izmantošana. Apgūt praktiskā darba īpatnības ar dažādām pacientu grupām (komorbīdie psihiskie traucējumi un somatiskās slimības: kardioloģiskās, endokrinopātijās, gastroenteroloģiskās, nieru un citas slimības).

Kompetences

Iegūtas kompetences pārzināt psihiski slimo pacientu aprūpi internistu praksē. Jāprot noteikt galvenās psihisko slimību pazīmes somatiski slimiem pacientiem. Jāprot uzstādīt diagnozi, izstrādāt un organizēt aprūpes plānu, jāprot sadalīt medicīniskās kompetences starp internistu un psihiatru; jāprot izveidot terapeitiskās attiecības un terapeitisko vidi, jāprot izglītot pacientu un pacienta ģimeni (psihoedukācija). Jāprot izmantot diagnostiskas skalas, jāmāk mazināt stigmatizāciju un aizspriedumus pacientiem, jāprot organizēt neatliekamo hospitalizāciju psihiatriskiem pacientiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMF11MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, MF11MaģistrsIerobežota izvēleĻubova Renemane