Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Klāvs Sedlenieks
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Socioloģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā antropoloģija

Mērķis

sniegt ieskatu galvenajās tēmās, kas ir būtiskas Balkānu (īpaši Rietumbalkānu un bijušo sociālistisko valstu sākot no Bulgārijas un beidzot ar Horvātiju) etnogrāfiskajās studijās.

Priekšzināšanas

ievads antropoloģijā vai antropoloģijas teorija

Rezultāti

Zināšanas

izpratne svarīgākajiem pētījumiem un problemātiku Balkānu pētniecībā

Prasmes

spēja interpretēt mūsdienu notikumus Balkānos, balstoties iegūtajās teorētiskajās un etnogrāfiskajās zināšanās

Kompetences

Kritiski vērtēt šajā studiju kursā aplūkoto teorētisko un empīrisko materiālu, izmantot to citu teorētisko un empīrisko materiālu interpretēšanā un analīzē, kā arī pielietot praktisku problēmu risināšanā un pētniecībā

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālā antropoloģija, SAM1MaģistrsIerobežota izvēle
Sociālā antropoloģija, SAM3MaģistrsIerobežota izvēle