Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Klāvs Sedlenieks
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Socioloģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā antropoloģija

Mērķis

Sniegt ieskatu galvenajās tēmās, kas ir būtiskas Balkānu (īpaši Rietumbalkānu un bijušo sociālistisko valstu, sākot no Bulgārijas un beidzot ar Horvātiju) etnogrāfiskajās studijās.

Priekšzināšanas

Ievads antropoloģijā vai antropoloģijas teorijā.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc kursa apguves studējošais izpratīs svarīgākos pētījumus un problemātiku Balkānu pētniecībā.

Prasmes

Spēs interpretēt mūsdienu notikumus Balkānos, balstoties iegūtajās teorētiskajās un etnogrāfiskajās zināšanās.

Kompetences

Spēs kritiski vērtēt šajā studiju kursā aplūkoto teorētisko un empīrisko materiālu, izmantot to citu teorētisko un empīrisko materiālu interpretēšanā un analīzē, kā arī pielietot praktisku problēmu risināšanā un pētniecībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālā antropoloģija, SAM1MaģistrsIerobežota izvēle
Sociālā antropoloģija, SAM3MaģistrsIerobežota izvēle