Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Signe Tomsone
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Attīstīt izpratni par mūsdienīgu – holistisku skatījumu uz cilvēka veselības jautājumiem; sekmēt visaptverošu izpratni par medicīniskas un sociālās rehabilitācijas mērķiem, uzdevumiem un praktisko lietošanu medicīniskā un sociālā aspektā – Latvijā, Eiropā un pasaulē. Attīstīt izpratni par rehabilitācijas pakalpojumu mārketinga organizēšanu.

Priekšzināšanas

Anatomija, Fizioloģija, Fizikālā medicīna un rehabilitācijas pamati, Dabas zinības, Ekonomikas pamati.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie izprot, prot nosaukt un aprakstīt rehabilitācijas veidus un pakalpojumus, izprot rehabilitācijas pakalpojumu normatīvo un ekonomisko vidi. Studējošie orientēsies pakalpojumu (veselības tūrisma produktu) sagatavošanā un spēs definēt sava uzņēmuma vai pakalpojuma vietu tirgū, orientēties tirgus ekonomikas apstākļos, pielietot atbilstošas mārketinga stratēģijas.

Prasmes

Prot raksturot cilvēka funkcionēšanu un izvēlēties atbilstošus rehabilitācijas pakalpojumu veidus dažādiem rehabilitācijas periodiem. Spēs izvērtēt tirgus pieprasījumu, sagatavot atbilstošu veselības tūrisma produktus (rehabilitācija) un sagatavot to mārketinga stratēģiju, kā arī novērtēt klientu apmierinātību par saņemto pakalpojumu.

Kompetences

Studējošie izpratīs pacienta/ klienta veselības stāvokļa un funkcionēšanas ierobežojumu mijiedarbību un atbilstoši spēs plānot rehabilitācijas procesu, integrējot dažādus pakalpojumus. Spēs pieņemt lēmumus rehabilitācijas pakalpojuma mārketinga stratēģijas izvēlei un stratēģijas, kā dokumenta izstrādāšanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Rehabilitācija, REHM1MaģistrsObligātsSigne Tomsone, Aivars Vētra, Ieva Kalve, Armands Muižnieks, Guna Bērziņa