Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Alnis Stakle
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne; Informācijas un komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar reklāmas raksturojumu, nozīmi un izveides pamatprincipiem uzņēmuma vai zīmola mārketinga komunikācijā. Rast izpratni par reklāmas nozares darbību.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Kursa apguves rezultātā studējošie pārzina:
• Reklāmas lomu uzņēmuma mārketingā, ekonomikā un sabiedrībā.
• Reklāmas definīcijas, reklāmas galvenās funkcijas un elementus un reklāmu veidus.
• Komunikācijas un reklāmas mērķu saistību.
• Reklāmas radošo stratēģiju izveides pamatus.
• Reklāmas nozari, tajā iesaistīto uzņēmumus, procesus un biznesa modeļus.
• Uz reklāmu attiecināmos normatīvos aktus un ētiku.

Prasmes

Kursa apguves rezultātā studējošie izprot reklāmas izveides pamatus, spēj noteikt mērķus, uzdevumus, lai izveidotu reklāmas radošo stratēģiju un mediju risinājumus, atbilstoši mērķiem un mērķa grupas īpatnībām. Veido reklāmas radošo stratēģiju un vēstījumus, veic projektu izstrādi, analīzi. Izprot un analizē darba uzdevumus.

Kompetences

Kursa apguves rezultātā studējošie spēj kompetenti un atbildīgi izanalizēt darba uzdevumu, izstrādāt reklāmas stratēģiju, veidot mērķiem atbilstošus vēstījumus, veikt reklāmas sasniegumu novērtējumu, atbilstoši noteiktajiem mērķiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fotogrāfija, FON3BakalaursObligātsBaiba Liepiņa
Multimediju komunikācija, MK3BakalaursObligātsBaiba Liepiņa
Multimediju komunikācija, MKN3BakalaursObligātsBaiba Liepiņa
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fotogrāfija, FO4BakalaursObligāts