Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Valdis Tilgalis
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne; Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar reklāmas vietu un lomu uzņēmumu veiksmīgai darbībai.

Priekšzināšanas

Nav.

Rezultāti

Zināšanas

Kursa apguves rezultātā studējošie pārzina:
• Reklāmas definīciju, tās vietu un lomu uzņēmuma veiksmīgā izaugsmē.
• Reklāmas lomu, mērķus un uzdevumus.
• Reklāmas, mārketinga un biznesa plānus. Argumentē, kā tie ir saistīti.
• Reklāmu/Sabiedriskās attiecības. Analizē to saistību un atšķirību.
• Integrētā mārketinga komunikāciju un tās sastāvdaļas.

Prasmes

Kursa apguves rezultātā studējošie izprot reklāmas dizaina pamatus, attīsta reklāmas radošo plānu, veic projektu izstrādi, analīzi.

Kompetences

Kursa apguves rezultātā studējošie spēj kompetenti un atbildīgi izstrādāt reklāmas kampaņas plānu, veikt pēckampaņas analīzi atbilstoši reklāmas ierobežojumiem, normām, likumdošanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fotogrāfija, FON3BakalaursObligāts
Multimediju komunikācija, MK3BakalaursObligāts
Multimediju komunikācija, MKN3BakalaursObligāts