Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Alnis Stakle
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Veicināt studējošo profesionālās kompetences pilnveidi, kuru raksturo prasmes autonomi izvērtēt, kritiski diskutēt un konstruēt reklāmas fotogrāfijas, apzinoties reklāmas fotogrāfijas vēsturisko attīstību un laikmetīgo dažādību.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie iepazīst, izvērtē un apliecina zināšanas par reklāmas fotogrāfijas vēstījumu konstruēto būtību un to pielietojuma likumsakarībām.
Studējošie apliecina savu izpratni par reklāmas fotogrāfijas mijiedarbīgajām saiknēm ar urbāno pilsētainavu, sociālo vidi, drukātajiem un digitālajiem medijiem, analītiski aprakstot un radoši konstruējot informāciju.

Prasmes

Studējošie plāno reklāmas fotogrāfijas projektu.
Studējošie identificē un klasificē dažādu komerciālo attēlu radīšanas iemeslus un mehānismus.

Kompetences

Studējošie profesionāli īsteno savu reklāmas projektu fotogrāfijā, apliecinot savu izpratni par laikmetīgajām tendencēm reklāmas nozarē.
Studējošie autonomi ģenerē idejas reklāmas vajadzībām un praktiski īsteno reklāmas projekta konceptuālo un praktisko daļu.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Multimediju komunikācija, MKN6BakalaursIerobežota izvēle