Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Renāte Cāne
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Psiholoģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Psiholoģija; Sociālā psiholoģija

Mērķis

Veidot izpratni par psiholoģijas nozīmi reklāmdarbībā, par iespējamiem efektiem, ko uzņēmējdarbībā var gūt ar reklāmas palīdzību, ievērojot cilvēku uztveres specifiku, sabiedrības un biznesa kultūras īpatnības, socializāciju u.c. aspektus, par psiholoģiskās iedarbības līdzekļiem un motīviem, kuru izmantošana pastiprina reklāmas veidošanas un izplatīšanas efektivitāti, kā arī par reklāmas devēju un veidotāju atbildību sabiedrības priekšā.

Priekšzināšanas

Vispārīgā psiholoģija, sociālā psiholoģija, ievads socioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie iegūst zināšanas par reklāmas ietekmi uz cilvēku, par tās ētiskajiem un psiholoģiskajiem aspektiem.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs izvērtēt, vai konkrētā reklāma atbilst profesionālās ētikas principiem, kādā mērā tā psiholoģiski iedarbosies uz sabiedrību.

Kompetences

Spēja orientēties ētiskās un neētiskās reklāmās, to veidošanas pamatprincipos.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Psiholoģija, LFPSb5BakalaursIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Psiholoģija, PSb4BakalaursIerobežota izvēle
Psiholoģija, LFPSb4BakalaursIerobežota izvēle