Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ruta Siliņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Iepazīstināt studējošos ar teorētisko bāzi, kas skar krīzes vadību un krīzes komunikāciju, iespējamo krīzes situāciju apzināšanu un izvērtēšanu, gatavošanos tām, rīcību un komunikāciju krīzes situācijā, sabiedrības viedokli un sadarbību ar masu medijiem.

Priekšzināšanas

Vispārīgas zināšanas par komunikācijas procesu un vadības principiem.

Rezultāti

Zināšanas

Par riska un krīzes vadību un riska un krīzes komunikāciju, riska un krīzes komunikācijas vēstījumiem, sadarbību ar medijiem problēmjautājumu (issue) un krīzes situācijā.

Prasmes

Atpazīt un novērtēt riskus un krīzes, sagatavot krīzes vadības un krīzes komunikācijas plānus, izstrādāt krīzes komunikācijas vēstījumu un izvēlēties piemērotāko stratēģiju krīzes komunikācijas veidošanai.

Kompetences

Konsultēt klientus un vadītājus par risku un krīzes vadību un risku un krīzes komunikāciju un spēt praktiski nodrošināt riska un krīzes komunikāciju.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.