Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 0
Kursa vadītājs:Ilze Trapenciere
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Psiholoģija; Sociālā psiholoģija

Mērķis

Veidot sociālā darba studentos izpratni par galvenajām sociālās psiholoģijas teorētiskajām un praktiskajām atziņām.

Priekšzināšanas

Galvenās mikrosocioloģijas teorijas un pētniecības metodes, pamatizpratne vispārējā psiholoģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti zina sociālās psiholoģijas pamatatziņas.

Prasmes

Studenti iegūst prasmes lietot sociālās psiholoģijas pamatatziņas sociālā darbinieka profesionālajā darbībā un pētniecībā.

Kompetences

Studējošie spēs novērtēt kolektīvās uzvedības izpausmes, izskaidrot masu sociālās un politiskās kustības.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD3BakalaursObligātsIlze Trapenciere, Sigita Sniķere