Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Anita Kokarēviča
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Ekonomika; Citas ekonomikas un uzņēmējdarbības apakšnozares

Mērķis

Veicināt izpratni par sociālās uzņēmējdarbības būtību, pamatprincipiem, identificēšanas kritērijiem un nozīmi sociālekonomisko problēmu risināšanā.

Priekšzināšanas

Ekonomikas pamati, uzņēmējdarbības pamati.

Rezultāti

Zināšanas

Spēj nodefinēt, kas ir sociālā uzņēmējdarbība, sociālais uzņēmums, nosaukt galvenos normatīvos aktus, kas regulē sociālo uzņēmējdarbību. Spēj raksturot iespējas, problēmas un izaicinājumus, ar kuriem saskaras sociālie uzņēmēji.

Prasmes

Spēj izstrādāt sociālā uzņēmuma biznesa plānu, ievērojot normatīvo aktu prasības un sociālās uzņēmējdarbības pamatprincipus.

Kompetences

Izprot sociālās uzņēmējdarbības būtību un tās nozīmi sociālekonomisko problēmu risināšanai. Spēj izvērtēt uzņēmējdarbības vidi Latvijā un valsts lomu sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD7BakalaursObligātsAnita Kokarēviča