Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Ilze Trapenciere
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Angļu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā politika un sociālā darba organizācija

Mērķis

Veidot izpratni un veicināt pamatzināšanu, personīgās un profesionālās kompetences apguvi par ģimenes funkcionēšanu un ģimenes riska faktoriem, par darbu starprpofesionāļu komandā, veicot sociālo darbu ar ģimeni.

Priekšzināšanas

Zināšanas par cilvēka attīstības īpatnībām, par sociālo darbu ar gadījumu, zināšanas par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem, zināšanas par ģimenes politikām Eiropā.

Rezultāti

Zināšanas

• nosaukt ģimenes funkcijas un raksturot disfunkcionālas ģimenes;
• formulēt ‘deviācijas’ jēdzienu un izklāstīt deviantoloģijas teorijas galvenos principus;
• nosaukt vardarbības veidus, pazīmes un sekas;
• raksturot riska faktoru grupas;
• atpazīt atkarības pazīmes;
• izklāstīt palīdzības sniegšanu riska situācijā nonākušām personām.

Prasmes

• prot analizēt teorētisko materiālu;
• veic risku, cēloņu un seku analīzi;
• novērtē nepieciešamos resursus;
• analizē sociālo likumdošanu; atpazīst vardarbības veidus un pazīmes indivīda uzvedībā, izskatā;
• prot noteikt atkarības pazīmes.

Kompetences

Prot iegūtās zināšanas un prasmes pielietot sociālajā darbā ar ģimeni veicot sociālā gadījuma, risku un resursu analīzi; pamatojot palīdzības sniegšanas stratēģijas.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem, SDMb2MaģistrsIerobežota izvēleDaniel Markovič, Ilze Trapenciere
Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem, SDBM2MaģistrsObligāts