Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Irina Kazuša
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Sporta zinātne

Mērķis

Sniegt zināšanas par cilvēka organisma eksistences molekulāriem pamatiem, uzskatot vielmaiņas procesus par dzīvības būtiskāko priekšnoteikumu, par šo procesu regulāciju un izmaiņām patoloģiju gadījumos. Homeostāzi nodrošinošo procesu enerģētiskā un ķīmiskā pamatojuma izprašana.

Priekšzināšanas

Ķīmija, bioloģija un fizika vidusskolas līmenī.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students iegūst teorētiskās zināšanas par bioenerģētiskiem procesiem organismā - ogļhidrātu, tauku un proteīnu metabolismu, kā arī pārzin metabolisma procesu bioķīmiskās regulācijas pamatprincipus.

Prasmes

Studiju kursā iegūtās teorētiskās zināšanas students spēs lietot praktiski, izskaidrojot organismā notiekošos procesus:
• ogļhidrātu, tauku un proteīnu metabolismu kā vienotu pārvērtību sistēmu enerģijas iegūšanā;
• ogļhidrātu katabolisma (aerobās un anaerobās glikolīzes) un anabolisma (glikogenolīzes, glikoneoģenēzes) nozīmi;
• tauku un lipīdu nozīmi vielmaiņā;
• aizvietojamo un neaizvietojamo aminoskābju lomu enerģijas iegūšanā un proteīnu molekulu sintēzē.
Studiju kursā tiek apgūts nepieciešamās bioķīmiskās terminoloģijas minimums.

Kompetences

Students spēs izmantot iegūtās zināšanas un prasmes turpmākajās studijās un profesionālajā darbā. Spēs patstāvīgi spriest par metabolisma gaitu dzīvajā organismā.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sporta speciālists, VSS2Pirmais līmenisObligāts