Pārlekt uz galveno saturu

Grāmatas

Vispārīgā ķīmija medicīniskās ķīmijas kursam

Irina Kazuša
Rīgas Stradiņa universitāte, 2021

Darba pieredze

2010 - pašlaik

Lektors

Medicīnas fakultāte, Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra

1988

Vecākā laborante

Rīgas Medicīnas Institūts Bioneorganiskās un biofizikālās ķīmiijas katedra

Izglītība

2003 - 2005

Dabaszinātņu maģistre /maģistra diploms/ Sērija MDA Nr. 3183 Rīgā 2005. Gada 28. Jūnijā / reģistrācijas Nr. 3326

Latvijas Universitāte Ķīmijas fakultāte

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

08.03.2016. – 22.03.2016. RSU Pedagoģijas izaugsmes centrs Tematiskais cikls "Kā Google rīki var palīdzēt mācīt un mācīties" "Apliecinājuma reģistrācijas Nr. 2016/71/ 8 stundas​

2012. 21. Marts Pedagoģisko prasmju pilnveide pieaugušo izglītības procesā / 12 stundas Sertififkāta reģistrācijas Nr 2012/0804​

2011. 15. Oktobris OMI visiting professorship in medical education 7 hours / Certificate Nr. 2011/2566

13.09.2010. – 20.12.2010. LU Pedagoģijas un mākslas fakultāte Docētāju prifesionālās kompetences inovācijām Eiropas Augstākās izglītības telpā Sertifikāts Nr. 013526 /160 stundas/4.KPIzstrādātie studiju kursi


Rīgas Stradiņa universitāte​ profesionālā bakalaura ​ studiju programma "Sabiedrības veselība"​​​ medicīniskās bioķīmijas kurss

Docētie studiju kursi

Bioķīmija

Medicīniskā bioķīmija

Medicīniskā ķīmija

Sporta bioķīmija

Vadītie studiju kursi

Rīgas Stradiņa universitāte​ profesionālā bakalaura ​ studiju programma "Sabiedrības veselība"​​​​

Medicīniskā bioķīmija

Publikācijas

Raksti​​

Kazuša, Irina. Usage of critical thinking principles in medical chemistry course / I.Kazuša // State of the Art and Future Perspectives : Proceedings of the 1st International Baltic Symposium on Science and Technology Education (BalticSTE 2015) (Šiauliai, Lithuania, June 15-18, 2015). - Šiauliai, 2015. - P.57-58.

Kazuša, Irina. Didactic substantiation for the use of critical thinking methods in the chemistry course of medical education [Elektroniskais resurss] / I.Kazuša // International Journal of Arts & Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.7, No.2 (2014), p.573-584. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://universitypublications.net/ijas/0702/pdf/P4G210.pdf

Kazuša, Irina. Tests for evaluating results of medical chemistry course and promoting student self-assessment / I.Kazusa // Forming and qualitative development of modern educational systems : materials digest of the LXIV International Research and Practice Conference and III stage of the Championship in Pedagogical Sciences (London, UK, Sept.26-Oct.1, 2013). - London, 2013. - P.34-36.

Kazuša, Irina. Usage of critical thinking strategies in the chemistry course for a future doctor / I.Kazuša // Problems of education in the 21th century. - Vol.41, N 3 (2012), p.18-27. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kazuša, Irina. Usage of critical thinking strategies in medical chemistry course / I.Kazuša // Ķīmija=Chemistry. - (2011), 122.-128.lpp.

Kazuša, Irina. Use of complex didactic methods during study process as a prerequisite for developing a critical approach towards information analysis = Kompleksa didaktisko metožu izmantošana studiju procesā kā pamatnosacījums kritiskās pieejas veidošanai informācijas analīzē / I.Kazuša // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2011.g. 27.-28.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2011. - 1.daļa: Augstskolu pedagoģija; Sociālā un speciālā pedagoģija; Veselība un sports, 115.-124.lpp. - Kopsav. angļu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kazuša, Irina. Devepopment of critical thinking for medical students in chemistry course / I.Kazuša // Annual 16th International Scientific Conference "Research for Rural Development 2010" (Jelgava, Latvia, May 19-21, 2010) : Proceedings / Latvia University of Agriculture. - Jelgava, 2010. - P.237-242. - T.p. grām. "Research in Didactics of the Sciences". - Krakow, 2010. - P.200-203.

Tēzes​​

Kazuša, Irina. Use of critical thinking methods in information analysis / I.Kazuša // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 336.lpp.

Grāmatas un brošūras​​

Kazuša, Irina. Vispārīgā ķīmija medicīnas ķīmijas kursam : mācību līdzeklis / I.Kazuša, Ā.Kaksis ; Rīgas Stradiņa universitāte. Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2015. - 173 lpp.

Kazuša, Irina. Vispārīgā ķīmija medicīniskās ķīmijas kursam : mācību līdzeklis / I.Kazuša, Ā.Kaksis ; Rīgas Stradiņa universitāte. Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra. - Rīga : RSU, 2014. - 173 lpp.

Kazuša, Irina. Vispārīgā ķīmija medicīniskās ķīmijas kursam : mācību līdzeklis / I.Kazuša, Ā.Kaksis ; Rīgas Stradiņa universitāte. Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra. - Rīga : RSU, 2012. - 173 lpp.

Kazuša, Irina. Vispārīgā ķīmija : mācību līdzeklis / I.Kazuša, Ā.Kaksis ; Rīgas Stradiņa universitāte. Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra. - Rīga : RSU, 2011. - 170 lp.

Kontakti

Kolēģi

Ilze Grope
Satversmes sapulces priekšsēdētāja, Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Jana Pavāre
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Jānis Gardovskis
Senāta priekšsēdētājs, Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Ilze Konrāde
Docētāja, Studiju programmas direktore, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Medicīna" direktore
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece, RSU padomes loceklis
Andris Jumtiņš
Katedras vadītājs, Docētājs, RSU padomes loceklis
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Zanda Daneberga
Docētāja, Vadošā pētniece, Priekšsēdētāja vietniece
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Ilona Hartmane
Docētāja, Katedras vadītāja p. i.