Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Andris Eikens
Studiju tips:Pilna laika
Mērķauditorija:Farmācija; Zobārstniecība; Ārstniecība; Rehabilitācija; Komunikācijas zinātne
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Sporta zinātne; Sporta pedagoģija

Mērķis

Apgūt zināšanas un praktiskās iemaņas fizisko vingrinājumu izmantošanai veselības nostiprināšanā, fizisko darba spēju uzlabošanā.

Priekšzināšanas

Ieteicamas priekšzināšanas fiziskajās aktivitātēs, bet zināšanas var iegūt arī mācību procesa laikā, ja tādu nav bijis iepriekš.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs:
• pastāstīt par dažādu vingrinājumu lietošanu veselības nostiprināšanā;
• izklāstīt aerobā treniņa, spēka treniņa, lokanības un līdzsvara vingrinājumu metodiku;
• izskaidrot pareizas elpošanas nozīmi izpildot spēka un stiepšanās vingrinājumus;
• pastāstīt par dažādu intervālu izmantošanu un nozīmi veselības sportā;
• pastāstīt par dažādu sporta spēļu nozīmi veselības nostiprināšanā un fiziskās sagatavotības uzlabošanā.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs:
• izmantot aerobos, spēka un muskuļu stiepšanas vingrinājumus veselības nostiprināšanai un kontrolēt savu muskuļu darbu un dozēt slodzi;
• sekot līdzi savai pašsajūtai, kontrolēt sirdsdarbības frekvenci sporta nodarbību laikā;
• izmantot dažādu vingrošanas inventāru ķermeņa muskulatūras attīstīšanai un stiprināšanai;
• izmantot dažādus intervālus savas fiziskās kondīcijas uzlabošanai;
• veidot dažādu vingrojumu kompleksu prezentācijas izmantojot vingrošanas inventāru;
• novērtēt dažādu sporta spēļu slodžu ietekmi uz cilvēka organismu.

Kompetences

Izmantojot iegūtās zināšanas un prasmes, studējošie spēs izvērtēt dažādu sporta nodarbību veidu pielietojumu savas veselības un fiziskās sagatavotības uzlabošanai un būs kompetenti pārliecināt sabiedrību un parādīt fizisko vingrinājumu nepieciešamību un lomu mūsdienu sabiedrībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Farmācija, FF2MaģistrsIerobežota izvēleAndris Eikens
Medicīna, SSNMFz3MaģistrsIerobežota izvēleAndris Eikens
Zobārstniecība, ZF2MaģistrsIerobežota izvēleAndris Eikens, Una Veseta
Zobārstniecība, SSNSF2MaģistrsIerobežota izvēleAndris Eikens
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, SSNSFz2MaģistrsIerobežota izvēle
Zobārstniecība, ZF3MaģistrsIerobežota izvēle
Zobārstniecība, SSNSF3MaģistrsIerobežota izvēle