Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2015 - pašlaik

Asociētā profesore

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Sporta un uztura katedra

2014 - 2015

Docente

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Sporta un uztura katedra

2009 - 2014

Docente

Sporta, uztura un pedagoģijas katedra, Rehabilitācijas fakultāte

Izglītība

2016 - pašlaik

"B" kategorijas trenere nūjošanā

1990 - 1995

Pedagoģijas doktora zinātniskais grāds, doktora diploms (C-D Nr.001322)

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas institūts

1972 - 1976

Augstākās izglītība (DIPLOMS Ю Nr.399318) Fiziskās audzināšanas pasniedzējs

Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

18.06.2018. - Vispasaules latviešu zinātnieku kongress - dalībniece

25.05.2018. - International scientific conference ''SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION'', Rezekne Latvija, HEALTH SAVING STRATEGY AS A FACTOR OF “SOCIETY WELLNESS”"

22.03.-23.03.2018. - Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskā konference

01.03.-02.03.2018. - Международная научная конференция «Чтения Ушинского», Jaroslavļa Krievija, uzstāšanās plenārsēdē "Оценивание деятельности профессора европейского вуза: тенденции и вызовы" un sekcijā «Стратегия здоровья сбережения как фактор оздоровления»

27.01.2018. - "Uzrunājošu prezentāciju veidošana", Lektors: Jānis Jakobs, RSU, Pedagoģiskās izaugsmes centrs, Rīga, Latvija (Apliecinājums, Rīgā, 2018.gada 27.janvārī, reģistrācijas nr. 2018/60)

15.10.2017. - SHADOWboxer tehnikas kursi, Rīga, Latvija (iegūts oficiāls sertifikāts, kas apliecina SHADOWboxer instruktora kvalifikāciju)

14.10.2017. - Starptautiskā funkcionālo treniņu diena, Rīga, Latvija (iegūts sertifikāts)

02.10.-08.10.2017. -INWA Convention (Nordic Walking), Jūrmala, Latvija

27.-28.05.2016.​ - Piedalīšanās Starptautiskajā konferencē" Sabiedrība. Integrācija.Vide." ar referātu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija.Sertifikāts Nr.696.un Nr.697. (divi referāti un divas cējamās publikācijas

21.05.2016.​ – praktisks seminārs seminārs "Lietišķā etiķete Francijā". 4.akadem.stundas.

22.02.2016. ​ - praktisks seminārs "Kā izmantot socioniku darbā ar personālu un klientiem?". 8. akadem. stundas, Nr.02/0110/HT

27.-28.06.2015.​ - „Psiholoģija: teorija un prakse"24 akadēmiskās stundas. Zinātniski praktiskā konference. Sertifikāts nr.16/6-2015

04.06.2015.​ - WIRE – 2015 Week of inovative reģions in Europe 2015, Riga. Delegāta apliecība.

11.05-14.05.2015.​ - ERASMUS+ Klaipēdas universitāte, Lietuva 4 darba dienas 8.akad.stundas lekcijas un 2st.lekcijas,6st.praktiskās nodarbības.​

2015. - Rīgas Stradiņa universitāte, Tālākizglītības fakultāte, programmas vadītāja „Pārliecināts paštēls un lietišķās saskarsmes etiķete. Ceļā uz pozitīvu komunikāciju un pārliecināta paštēla veidošanu lietišķajā saskarsmē" ar treniņa elementiem un plašu interaktīvo metožu klāstu.​

18.11-22.11.2013.​ - ERASMUS+ Klaipēdas universitāte Pedagoģijas fakultāte, Lietuva, 5 darba dienas 8.akad.stundas (2st.lekcijas, 6st.praktiskās nodarbības).

14.12.2013.​ – Instruktoru sagatavošanas seminārs. „Instructor training. Bungy Pump of Sweden" SPORTS PROGRESS Semināru vadīja Zviedrijas trenere Linda K.

2012.- 2013. - "Docētāju profesionālās kompetences inovācijām Eiropas Augstākās izglītības telpā"(programmas direktors A. Rauhvargers) Apliecība Nr.019943, 160 st. (4 krp.)

2012.g., 2013.,2014., 2015. - Rīgas Stradiņa universitāte, Tālākizglītības fakultāte, programmas vadītāja „ Nūjošana veselībai"​

17.12.2012.- ​ Zinātnisko rakstu sagatavošana publicēšanai recenzētajos izdevumos (programmas vadītāja Kamerāde – Hanta) Sertifikāts (5 izglītības stundas)

08.03.-19.03.2012. – ​"Pedagoģisko prasmju pilnveide pieaugušo izglītības procesā" (mācību programmas vadītāja K. Mārtinsone) Sertifikāts Reģ. Nr.2012/0865 (10 izglītības stundas)

10.01.-17.01.2012.-​ "Statistikas pētnieciskajā darbā – metodoloģiskie un praktiskās izmantošanas aspekti" (mācību programmas vadītāja I.Rogovska) Sertifikāts Reģ. Nr.2012/0065

21.11.2009. –​ "Psiholoģija darbā ar klientiem" Dr.Konstantins Bogomolova Image school programmas vadīja N.Voronova, Sertifikāts, Mācību centra reģ. Nr.3360800580 (8 akadēmiskās st.)

17.04-19.04.2009. – ​ International Nordic Walking Federation, mācību seminars, Nordic Walking Instructor certificate, semināru vadīja Somijas meisterklases treneris Pasi I.CERTIFICATE

15.07- 17.07.2008. – ​ International Nordic Walking Federation, mācību seminars, Nordic Activity Leader certificate, semināru vadīja Somijas meisterklases treneris Pasi I. CERTIFICATE

30.11. – 02.12.2007. -​ "21 Century fashion: all sayles and trends" Lektors Dr.Konstantīns Bogomolovs Sertifikāts BOGOMOLOV image school

02.04.-04.04.2007. -​"Profesionālais imidža dizains: šovbizness, politika, reklāma" Lektors Dr.Konstantīns Bogomolovs seminārs.Sertifikāts BOGOMOLOV image school

2001.-2004. - Latvijas universitāte, studiju kursa "Pedagoģijas vēsture" docētāja

1998. - 2000.- Medicīniskās izglītības nodaļas speciāliste, "Pieredze, teorija, prakse" medicīniskajā izglītībā. Projekta autore un realizācijas vadītāja.

1998.- 2004. - Rīgas Pedagoģijas un vadības augstskola, "Sports sākumskolā", "Sports vidusskolā", "Sporta vēsture" studiju kursu docētāja

 

Izstrādātie studiju kursi

 

 

 • Pedagoģija
 • Sporta pedagoģija
 • Sports veselībai
 • Lietišķā etiķete
 • Uzvedības kultūra
 • Personības teorijas
 • Nūjošana
 • Nordic Walking
 • Pārliecināts paštēls un lietišķās saskarsmes etiķete
 • Nūjošana veselībai

 

Vadītie studiju kursi

 

 • Pedagoģija
 • Sports veselībai
 • Lietišķā etiķete
 • Uzvedības kultūra
 • Personības teorijas
 • Nūjošana
 • Nordic Walking
 • Pārliecināts paštēls un lietišķās saskarsmes etiķete
 • Nūjošana veselībai

 

Docētie studiju kursi

 

 • Pedagoģija
 • Sports veselībai
 • Lietišķā etiķete
 • Uzvedības kultūra
 • Personības teorijas
 • Nūjošana
 • Nordic Walking
 • Pārliecināts paštēls un lietišķās saskarsmes etiķete
 • Nūjošana veselībai

 

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

Vadītie:

​maģistra darbi: 2​

​kvalifikācijas darbi: 35

recenzētie:

promocijas darbi: 3

​​maģistra darbi: 1

​​kvalifikācijas darbi: 18

 

Projects

 

2018. - Apmācības Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla koordinatoriem par veselības veicināšanas un sabiedrības veselības jautājumiem (Nacionālās attīstības plāns 2020, Eiropas Sociālais fonds)

2018. - Rīgas Stradiņa universitātes veselības nedēļa

2017.-2018.g. - Rīgas Domes labkāljības departamenta projekts "Vesels rīdzinieks veselā Rīgā" (Nacionālās attīstības plāns 2020, Eiropas Sociālais fonds)

2015.g. - ​Latvijas kultūras integrācijas projekts, Latviešu sarunvalodas integrācijas klubs, eksperte un nodarbību vadītāja – Lietišķās etiķetes kultūra Latvijā un ārvalstīs

2013.g. Projekts „Sports veselībai" Skrīveri, Cesvaine, Alsunga, Salaspils, Saulkrasti, Preiļi (lekcijas par veselīgu dzīvesveidu un praktiskās nodarbības nūjošanā)

2012.g. - 21.05.,24.05 un 04.06, 07.06., Projekts "Best Agers" (projekta vadītāja M.Kāle).

 

 

Memberships

 

2018. - līdz šim brīdim - Latvijas Augstskolu profesoru asociācija (LAPA)

2002. – 2015. Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku asociācijas biedre.

2002.-2010. Latvijas pedagogu zinātnieku asociācijas biedre.

2001-2006 g. Starptautiskās sieviešu kustības dalībniece. Projekti: " Sieviete politikā" , " Sieviete un vara" . " Sieviete ES" ( Zviedrijā, Čehijā, Slovākijā, Igaunijā, Latvijā.)

2002.- 2005.Sieviešu resursu centra „Marta" biedre.

 

 

Citas prasmes

 

B kategorijas vadītāja apliecība​

 

Monogrāfijas

 

1. Upeniece I. Fiziskā audzināšana Latvijā. Monogrāfija. Izdevniecība RaKa. 2015. – 160.lpp.​

2.О.А.Коряковцева, И.В.Упениеце „Деловой этикет". Учебное пособие. Ярославль 2012– 96 стр.​

3.Upeniece I. Fiziskā audzināšana Latvijā. Monogrāfija. Izdevniecība RaKa. 2000. – 160.lpp.

 

 

Apbalvojumi un atzinības

 

2005., 2015.g. - Rīgas Stradiņa universitātes Atzinības raksti​

 

Publications

 

Raksti​​

 

 

Upeniece I.,"HEALTH SAVING STRATEGY AS A FACTOR OF “SOCIETY WELLNESS”", International scientific conference ''SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION'', 2018, Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija (raksts publicēts citējamā rakstu krājumā)

 

Daina Šmite, Irēna Upeniece, Agnese Runce, Helena Gapeyeva"Activity of scapular muscles, comparison of open and closed kinetic chain exercises", 2017, 429.-436.lpp.)

 

Koriakovtseva, Olga. Время перемен : пути "оздоровления" молодежной среды и политики в отношении молодежи = Time of changes : the path to "Recovery" environment and youth policy for young people / O.Koriakovtseva (О.Коряковцева), I.Upeniece, T.Dosse (Т.Доссэ) // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2016.g. 27.-28.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2016. - 3.daļa, 476.-485.lpp. - Kopsavilkums angļu valodā. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Sieviešu motivācija nodarboties ar nūjošanu = Women's motivation to engage with the Nordic walking / I.Upeniece, I.Vīnberga, V.Arnis, R.Erts // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2016.g. 27.-28.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2016. - 3.daļa, 581.-591.lpp. - Kopsavilkums angļu valodā. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Upeniece, Irēna. Использование информационно-коммуникационных технологий в работе специалиста по физической культуре и спорту = Use of information and communication technologies in the specialist for physical culture and sports / И.Упениеце, Е.А.Крошева // Дополнительное профессиональное образование в условиях модернизации = Additional professional education in the modernization: материалы восьмой всероссийской научно-практической интернет-конференции (с международным участием) / Ярославсний государственный педагогический университет им. К.Д.Ушинского. - Ярославль, 2016. - С.77-79. - Резюме на английском и русском языках.

Bugaychuk, T.V. The role of teachers in the formation of civil identity of students = О роли преподавателей в формировании гражданской идентичности студенческой молодежи / T.V.Bugaychuk, I.Upeniece // Дополнительное профессиональное образование в условиях модернизации = Additional professional education in the modernization : материалы седьмой всероссийской научно-практической интернет-конференции (с международным участием) / Ярославсний гос. педагог. университет им. К.Д.Ушинского. - Ярославль, 2015. - С.159-163. - Резюме на англ. и русском языках.

Formation of young people's civil identity : technological approach / I.Upeniece, L.I.Ermakova, O.A.Koryakovtseva, T.V.Bugaychuk // Proceedings of the 3rd International Scientific-Practical Conference on the Humanities and the Natural Science (London, United Kingdom, Dec.23-29, 2015). - London, 2015. - P.129-138.

Latvijas supervizoru vērtības : pilotpētījuma rezultāti = The values of supervisors in Latvia : the results from the pilot study / K.Mārtinsone, J.Ļevina, I.J.Mihailovs, S.Hartmane, I.Upeniece // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2015.g. 22.-23.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2015. - 4.daļa, [115].-126.lpp. - Kopsav. angļu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Rīgas Stradiņa universitātes veselības aprūpes virziena studentu aerobās darbaspējas = Aerobic capacity of health care students at Riga Stradiņš University / V.Arnis, I.Vīnberga, I.Upeniece, D.Šmite, M.Hoferte, A.Gauruča // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2015.g. 22.-23.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2015. - 3.daļa, [457.]-464.lpp. - Kopsav. angļu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Upeniece, Irēna. Nordic walking or traditional walking in patients with intermittent claudication : a critical review / I.Upeniece, D.Šmite, V.Arnis // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2015.g. 22.-23.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2015. - 3.daļa, [612].-618.lpp. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Upeniece, Irēna. Nordic walking for patients of type II diabetes mellitus : a critical review / I.Upeniece, D.Smite, V.Arnis // Spring University / ATEE. - No.1 (2014), p.108-112. - Kopsav. latviešu val.

Upeniece, Irēna. Lifelong education : in time and space / I.Upenietze // Ярославский педагогический вестник. - Т.II (Психолого-педагогические науки), N 1 (2013), с.191-193. - Pieejams arī tiešsaistē: http://vestnik.yspu.org/releases/2013_1pp/38.pdf. - Kopsav. krievu val.

Uz problēmu balstītā pieeja pieaugušo izglītībā / I.Upeniece, K.Mārtinsone, V.Arnis, I.Ķīsis // Pieaugušo izglītība : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone. - Rīga, 2012. - 129.-136.lpp.

 

Tēzes​​

 

 

Upeniece I., Šidla S., Vīnberga I. “Profesionālās terminoloģijas lietošana veselības sporta speciālistu darbā” 271.lpp., tēzes RSU, 2018

 

Upeniece I., Sarkalns J., Vīnberga I. "Viedtālruņu sporta aplikāciju izmantošana sportošanas veicināšanā", 157. lpp., tēzes RSU 2017

 

Upeniece, Irēna. Bērnu motivācija nodarboties ar taekvondo / I.Upeniece, P.Nazarovs // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 20.lpp.

 

 

V.Arnis, I.Upeniece, R.Upenieks. Latvijas vadošo komandu hokejistu antropometriskie rādītāji / 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 41.lpp.

 

Upeniece, Irēna. Nūjošanas nodarbību ietekme uz ķermeņa kompozīciju / I.Upeniece, I.Meirande, D.Šmite // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 40.lpp.

 

V.Arnis, L.Hofmane, I.Upeniece. Dažādas intensitātes nūjošanas nodarbību ietekme uz aerobajām darbaspējām un ķermeņa kompozīciju, 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 175.lpp.

 

Upeniece, Irēna. Nūjošanas ietekme uz veselības rādītājiem pacientiem ar 2. tipa cukura diabētu : sistemātisks literatūras pārskats / I.Upeniece, D.Šmite, V.Arnis // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 460.lpp.

Upeniece, Irēna. Olimpiskā izglītība pasaulē / I.Upeniece, V.Arnis // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 471.lpp.

Upeniece, Irēna. Pensionāru biedrību dalībnieku fiziskā aktivitāte Pierīgā / I.Upeniece, D.Moroza, V.Arnis // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 67.lpp.

Hoferte, Maruta. Sabiedrības informētība par balsta un kustību aparāta stiprināšanas nozīmi cilvēka veselībai un dzīves kvalitātes uzlabošanai / M.Hoferte, I.Upeniece, L.Rudovska // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 73.lpp.

 

A.Voldemārs, I.Upeniece, I.Vinberga, M.Hoferte, I.Kalniņa. Rīgas Stradiņa universitātes studentu aerobās darbaspējas un to izmaiņas studiju laikā / 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 56.lpp.

 

Upeniece, Irēna. Pētījumi par nūjošanas ietekmi uz veselību / I.Upeniece // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 69.lpp.

Upeniece, Irēna. The nordic walking in type II diabetes mellitus patients [Elektroniskais resurss] : literature review / I.Upeniece, V.Arnis, D.Šmite // 8th Congress of Baltic Association for Rehabilitation "Rehabilitation in Baltic States 2020: policy and practice" (Riga, Latvia, Sept.18-19, 2013) : Abstract book [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - P.31-32, on CD-ROM.

 

I.Upeniece, V.Arnis, I.Vinberga, M.Hoferte. Fiziskās aktivitātes Rīgas Stradiņa universitātes studējošo veselības sporta speciālistu dzīves gājuma laikā// 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 61.lpp.

 

 

I.Upeniece, V.Arnis, I.Vinberga, M.Hoferte. Rehabilitācijas studentiem raksturīgākais zinību apguves uztveres veids / 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 348.lpp.

 

 

V.Arnis, I.Vinberga, I.Upeniece, M.Hoferte . RSU studentu aerobās darbspējas, to atkarība no dažādiem faktoriem un paaugstināšanas iespējas / 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 138.lpp.

 

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Docētāja, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Psiholoģija" direktore, Vadošā pētniece
Inga Millere
Dekāne, Docētāja, Valdes priekšsēdētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas direktore, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Baiba Rozentāle
Docētāja, Pētniece
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Voldemārs Arnis
Studiju programmas direktors, Docētājs
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks, Valdes loceklis, Padomnieku konventa loceklis
Daiga Behmane
Prodekāne, Vadošā pētniece, Studiju programmas direktore, Vadītāja, Projektu vadītāja
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas direktore, Docētāja, Vadītāja, Vadošā pētniece
Gunta Bēta
Docētāja, Docētāja
Aija Bukova-Žideļūna
Docētāja, Studiju programmas direktore