Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Sandra Mihailova
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Bibliotēkzinātne

Mērķis

Veicināt izpratni par cilvēku starppersonu un iekšējo komunikāciju.

Priekšzināšanas

Nav.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošais izprot starppersonu komunikācijas un iekšējās komunikācijas būtību, analizē starppersonu un iekšējās komunikācijas faktorus.

Prasmes

Praksē izmanto sociālās prasmes un pielieto profesionālās saskarsmes iemaņas sadarbībā ar klientu un kolēģiem; atšķir efektīvu un neefektīvu klausīšanos; konfliktu risināšanā pielieto starppersonu konfliktu vai iekšējo konfliktu risināšanas stratēģijas. Sistemātiski atlasa un kritiski analizē pieejamo literatūru un informāciju, ko izmantot savu kompetenču pilnveidei un tālākai profesionālajai attīstībai.

Kompetences

Pielieto zināšanas un prasmes savā profesionālajā darbībā, strādājot patstāvīgi vai multiprofesionālas komandas sastāvā; spēj izmantot teorētiskās koncepcijas, analizējot konkrētu starppersonu komunikācijas situāciju. Profesionālajā darbībā, strādājot patstāvīgi vai multi-disciplinārā komandā, analizē starp-personu komunikāciju, balstoties uz teorētiskām koncepcijām, un saskaņā ar konfliktu risināšanas stratēģijām, izstrādā atbilstošus ieteikumus iekšējai un starp-personu komunikācijas uzlabošanai.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.