Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ināra Kantāne
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Matemātika; Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Mērķis

Nodrošināt studentiem iespēju iegūt pamatzināšanas un prasmes statistiskajās datu apstrādes metodēs (aprakstošā statistika un slēdzienstatistikas metodes atšķirību novērtēšanai), kas nepieciešamas noslēguma darba izstrādei un statistisko rādītāju pielietošanai savā specialitātē.

Priekšzināšanas

Vidējās izglītības līmenim atbilstošas zināšanas matemātikā un informātikā.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc studiju kursa prasību izpildes studējošie būs apguvuši zināšanas, kas ļaus:
• atpazīt statistisko terminoloģiju un izmantotās pamatmetodes dažāda veida publikācijās;
• pārzināt MS Excel un IBM SPSS piedāvātas iespējas datu apstrādē;
• pārzināt kritērijus, datu apstrādes metožu izmatošanai;
• pareizi interpretēt svarīgākos statistiskos rādītājus.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
• Ievadīt un rediģēt datus datorprogrammās MS Excel un IBM SPSS;
• Korekti sagatavot datus statistiskai apstrādei;
• Izvēlēties piemērotas datu apstrādes metodes, t.sk., spēs veikt statistisko hipotēžu pārbaudes;
• Statistiski apstrādāt pētījuma datus, izmantojot datorprogrammas MS Excel un IBM SPSS;
• Izveidot tabulas un diagrammas MS Excel un IBM SPSS programmās ar iegūtajiem rezultātiem;
• Korekti aprakstīt iegūtos pētījuma rezultātus.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi argumentēti pieņemt lēmumu par statistiskas datu apstrādes metožu izmantošanu pētījuma mērķa sasniegšanai un, izmantojot datorprogrammas MS Excel un IBM SPSS, praktiski pielietot apgūtās statistiskās pamatmetodes pētījumu datu apstrādē.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD2BakalaursObligātsInāra Kantāne, Jeļena Perevozčikova