Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Indra Majore-Dūšele
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Pedagoģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Pedagoģija

Mērķis

Radīt iespēju maģistrantiem attīstīt ar studējošo personības kvalitātēm saistītās profesionālās kompetences: empātiju, sevis apzināšanos un pašrefleksiju, apzinātību un klātbūtni, stresa vadības un pašregulācijas prasmes, lai atpazītu un novērstu profesionālās izdegšanas risku.

Priekšzināšanas

Apgūts studiju kurss "Supervizora profesionālā darbība".

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie apraksta supervizora darbam nepieciešamos personības raksturojumus un kompetences, skaidro sadarbības alianses nosacījumus.

Prasmes

Studējošie mērķtiecīgi pilnveido savas profesionālās prasmes, izprotot nepārtrauktas kvalifikācijas pilnveidošanas nozīmi. Pielieto analītiskās, pašrefleksijas un pašregulācijas iemaņas stresa mazināšanai un pašaprūpei supervīzijas procesā. Piemēro apzinātības prakses elementus, relaksāciju, vizualizāciju.

Kompetences

Studējošie reflektē par savām prasmēm un pieredzi un sniedz atgriezenisko saiti kursabiedriem par viņu prasmēm. Novērtē sev piemītošo kompetenci un izvirza uzdevumus savai tālākajai profesionālajai attīstībai. Veido pamatotu profesionālās izaugsmes plānu.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Supervīzija, SPVM2MaģistrsObligātsIndra Majore-Dūšele
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Supervīzija, SPVM1MaģistrsObligāts