Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

pašlaik

Asistenta p.i.

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra

pašlaik

Studiju programmas vadītājs

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte

2016 - 2019

Pasniedzēja

Rīgas Stradiņa universitāte

Studiju kursi "Prakse 2", "Prakse 3", "Prakse 4", "Supervizora profesionālā darbība", "Maģistra darbs"

2000 - pašlaik

Psihoterapijas speciāliste, supervizore

Privātprakse

Klientu konsultēšana, supervīziju vadīšana (individuāli, grupā)

2008 - pašlaik

Pasniedzēja, supervizore

Rīgas Geštalta institūts

Pasniedzēja un supervizore mācību programmā "Geštaltterapija"

2005 - 2012

Pasniedzēja

SIA "Komercizglītības centrs"

Izstrādāti un novadīti mācību semināri par sekojošām tēmām: “Efektīva klientu apkalpošana”, “Komunikācijas māksla”, “Vadītprasme”, “Veiksmīga prezentācija”, “Laika plānošana”, “Stresa menedžments”, “Emocionāļā inteliģence” u.c. uzņēmumos “Rīgas ūdens”, “DNB banka”, “Parex banka”, “Hipotēku un zemes banka”, “Tirdzniecības un rūpniecības kamera”, “Latvenergo” u.c.

2011 - 2013

Psiholoģe

Cēsu sociālais dienests

Psihologa konsultācijas Cēsu sociālā dienesta dienas centra jauniešiem ar īpašām vajadzībām un viņu vecākiem

2005 - 2008

Māībcu centra vadītāja

SIA "Tapeks"

Uzņēmuma darbinieku mācību un attīstības nodrošināšana, mācību centra darbinieku vadība, mācību centra mācību programmu izstrādāšana, finanšu plānošana.

1999 - 2005

Psiholoģe

Sanatorija "Jaundubulti" (šobrīd "Sociālās integrācijas centrs")

Psihologa konsultācijas sanatorijas klientiem (grupā un individuāli), mācību semināru nodrošināšana darbiniekiem

2001 - 2003

Psiholoģe

Krīžu un neirožu centrs "Dzintari"

Grupu nodarbību vadīšana centra klientiem

2004 - 2005

Psiholoģe

Privātskola "Klasika"

Psihologa konsultācijas skolas audzēkņiem, vecākiem, skolotājiem.

2000 - 2001

Psiholoģe

Sociālās aprūpes centrs "Gaiļezers"

Psihologa konsultācijas centra klientiem.

1997 - 1999

Psiholoģijas skolotāja

Skola "Humanitārā privātģimnāzija"

Mācību priekšmeta "Psiholoģija"pasniegšana 11. un 12. klasei

1996 - 1997

Bērnu dārza audzinātāja

Rīgas 170. bērnu dārzs

Audzinātāja 5.-6. gadu grupā

1994 - 1996

Sekretāre

"Rīgas siltums"

Uzņēmuma vadītāja sekretāre

1987 - 1994

Sekretāre

"Rīgas ceļi"

Uzņēmuma vadītāja sekretāre

Izglītība

2014 - 2016

Pedagoģijas maģistrs un speciālizācija supervīzijā

Rīgas Stradiņa universitāte

▪ Individuālā supervīzija

▪ Komandas un organizāciju supervīzija

▪ Mūsdienu tehnoloģijas mūsdienu pedagoģijā

▪ Personība un veselība

▪ Pieaugušo pedagoģijas teorijas un metodes

▪ Uzņēmējdarbība

▪ Supervīzija grupā

Supervīzijas vēsture un teorijas

1995 - 1999

Psiholoģijas bakalaurs un praktiskā psihologa kvalifikācija

Starptautiskais Praktiskās psiholoģijas institūts

▪ Vispārīgā psiholoģija

▪ Attīstības psiholoģija

▪ Vecumposmu psiholoģija

▪ Sociālā psiholoģija

▪ Psiholoģijas vēsture

▪ Psihofizioloģija

Ievads psihiatrijā

2000 - 2006

Geštaltterapeite

Rīgas Geštalta institūts

▪ Self teorija un aizsargmehānismi

▪ Darbs ar eksperimentu geštaltterapijā

▪ Darbs ar sapņiem geštaltterapijā

Fenomenoloģija u.c.

2009 - 2011

Supervizore Geštaltterapijā

Sanktpēterburgas Geštalta institūts

Individuālā supervīzija

Grupas supervīzija

Intervenču stili, supervizora lomas, procesuālais modelis, supervīzijas līmeņi u.c.

Sasniegumi

Vadītie studiju kursi

Komandas un organizācijas supervīzija

Maģistra darbs

Pieaugušo pedagoģijas teorijas un metodes

Prakse I

Supervīzora profesionālā darbība

Docētie studiju kursi

Maģistra darbs

Prakse II

Prakse III

Prakse IV (kvalifikācijas prakse)

Supervīzora profesionālā darbība

Valsts kvalifikācijas eksāmens

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Latvijas Supervizoru apvienība,

Latvijas Psihoterapeitu biedrība

Latvijas Geštalta terapijas asociācija

Eiropas Psihoterapeitu asociācija

 

Publikācijas

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Supervizora profesionālā kompetence / J.Ļevina, K.Mārtinsone, B.Pumpiņa ...[u.c.] // Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse : rakstu krājums / sastādītājas: K.Mārtinsone, S.Mihailova ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 4.3.nod., 370.-384.lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Baiba Rozentāle
Docētāja, Pētniece
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Gunta Bēta
Direktora vietniece akadēmiskajā un pētnieciskajā darbā, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadītāja, Vadošā pētniece
Jeļena Ļubenko
Docētāja, Vadošā pētniece