Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:5 / 7.5
Kursa vadītājs:Inguna Rence-Bambīte
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Zobārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Stomatoloģija

Mērķis

Pilnveidot teorētiskās zināšanas un attīstīt klīniski praktiskās iemaņas terapeitiskajā zobārstniecībā, veicināt spēju pieņemt lēmumus par kariesa un zobu cieto audu patoloģiju, zoba pulpas, apikālā un marginālā periodonta slimību ārstēšanu, profilaksi individuāli pacientam un populācijā. Novērtēt kopsakarības kariesa un zoba cieto audu, zoba pulpas un periodonta slimību diagnostikā, ārstēšanas metožu izvēlē un prast tās pielietot klīniskajā praksē.

Priekšzināšanas

Mutes dobuma anatomija, fizioloģija;
Bioloģija;
Histoloģija, patoloģiskā histoloģija;
Mikrobioloģija;
Ķīmija, fizika;
Farmakoloģija;
Iekšķīgās slimības;
Biomateriālu mācība;
Pirmsklīniskā mācība;
Rentgenoloģija;
Kariess un citas zobu cieto audu patoloģijas;
Periodontoloģija;
Endodontija;
Imunoloģija;
Ētika un sociālo zinātņu pamati.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas students spēs:
• aprakstīt zobu cieto audu uzbūvi, funkcijas, patoloģiju;
• definēt lokālo un vispārējo faktoru – mikroorganismu, ogļhidrātu, zoba un siekalu mijiedarbības, fluorīdu, uztura, sociāli ekonomisko faktoru lomu kariesa un zobu cieto audu patoloģiju izcelsmē;
• klasificēt kariesa un zobu cieto audu patoloģiju klīniskās izpausmes;
• izklāstīt periodonta slimību etioloģiju un patoģenēzi;
• aprakstīt periodonta slimību klasifikāciju un atpazīt periodonta slimību veidus;
• formulēt periodonta slimību plānveida ārstēšanas etapus un to secību;
• izprast pulpas un periodonta patoloģijas;
• diagnosticēt endodontiskas slimības, kvalitatīvi veikt primāru endodontisku ārstēšanu zobos ar nekomplicētu anatomiju;
• noteikt endodontiski ārstēta zoba prognozi, atjaunot endodontiski ārstētu zobu;
• formulēt indikācijas pacienta nosūtīšanai pie endodontijas speciālista.

Prasmes

Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas students spēs:
• veikt pacienta mutes dobuma klīnisku izmeklēšanu;
• veikt un aprakstīt rentgenogrammas kariesa un to komplikāciju diagnostikā;
• izvēlēties atbilstošu kariesa un zobu cieto audu patoloģiju, pulpas un periodonta patoloģiju ārstēšanas metodi un materiālu, ievērojot indikācijas un kontrindikācijas;
• novērtēt pacienta zobu cieto audu stāvokli un prognozi, kariesa aktivitāti un kariesa risku;
• veikt periodonta izmeklēšanu pacientam;
• novērtēt atsevišķu zobu un visa sakodiena prognozi;
• diagnosticēt un veikt neatliekamo ārstēšanu periodonta slimību akūto stāvokļu gadījumā;
• izmantot neķirurģiskās (konvencionālās) periodonta ārstēšanas metodes;
• pielietot specifiskus diagnostiskus testus pulpas un periapikālo audu slimību diagnostikā, veikt un novērtēt rentgenuzņēmumus endodontijā;
• veikt pulpas ārstēšanu vitāliem un devitāliem viensakņu un daudzsakņu zobiem ar nekomplicētu anatomiju;
• sniegt neatliekamo palīdzību akūtos gadījumos;
• izveidot ārstēšanas plānu, integrējot ārstēšanu vispārējā mutes dobuma atveseļošanas plānā;
• novērtēt ārstēšanas rezultātus un prognozi, sagaidāmās iespējamās komplikācijas, izstrādāt iespējamo komplikāciju profilaksi un nepieciešamības gadījumā – mainīt ārstēšanas plānu.

Kompetences

Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas students spēs novērtēt kopsakarības un integrēt citu medicīnas un zobārstniecības nozaru zināšanas kariesa un zobu cieto audu patoloģiju pulpas un periodonta patoloģiju diagnostikā, prognozēšanā un ārstēšanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF8MaģistrsObligātsInguna Rence-Bambīte, Ingrīda Krasta, Laila Ludbārža-Trušele, Kristīne Aleksāne, Iveta Ābola
Zobārstniecība, SSNSF8MaģistrsObligātsArina Burnašova, Jekaterina Klevere, Karīna Kopmane-Račko, Iveta Ābola, Laila Ludbārža-Trušele, Kristīne Aleksāne, Inguna Rence-Bambīte, Ingrīda Krasta
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF7MaģistrsObligāts
Zobārstniecība, SSNSF7MaģistrsObligāts