Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Andrejs Vilks
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Apgūt tiesību socioloģijas pamatus, tiesību un to piemērošanas izziņas metodiku.

Priekšzināšanas

Tiesību teorija, Tiesību filozofija, Latvijas tiesību vēsture.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošais pastāstīs un izskaidros tiesību socioloģijas būtiskos elementus, zinās funkcijas, metodes un formas. Zinās vispārīgos tiesību socioloģijas uzskatus, pārdomas, un spēs atsaukties uz kompetentiem avotiem. Zinās tiesību socioloģijas vietu un lomu citu tiesību zinātņu starpā.

Prasmes

Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studējošais pratīs vadīt un veidot sociālo dialogu, profesionāli pielietos un izmantos iegūtās zināšanas. Mācēs noteikt indivīda un sabiedrības galvenos mijiedarbību veidus, aprakstīs to racionālismu un nosacītības īpatnības. Pratīs studiju kursā izmantotās atziņas pielietot praktiskā jurista darbā, vadoties pēc tiesību socioloģijas mācības. Mācēs patstāvīgi risināt juridiskās problēmas, izmantojot tiesību socioloģijas avotus un zināšanas par to pielietojumu. Sagatavos un izteiks tiesību socioloģijas nepieciešamo pielietojumu profesionālajā darbā.

Kompetences

Studējošais mācēs veikt patstāvīgus pētījumus, tos pareizi aprakstot balstoties uz iegūtajām zināšanām. Formulēs tiesību jomas, kurās pielietojama tiesību socioloģija. Profesionāli noskaidros situācijas un radīs risinājuma elementus sabiedrības integrācijā. Spēs formulēt sociālos institūtus, pratīs tos nošķirt no filozofijas un masu kultūras veidiem. Kopā ar attiecīgo zinību speciālistiem, izkops tiesību tradīcijas un to praktisko pielietojumu vienotā tiesību socioloģijas rakursā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZ5BakalaursIerobežota izvēleKristaps Zariņš
Tiesību zinātne, TZNz2BakalaursIerobežota izvēleĒriks Treļs
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZ2BakalaursIerobežota izvēleKristaps Zariņš