Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Zane Liepiņa
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna

Mērķis

Sasniegt izvirzītos studiju programmas mērķus.

Priekšzināšanas

Visi studiju programmā apgūtie studiju kursi.

Rezultāti

Zināšanas

Pārzina profesijas teorētiskos pamatus, skaidro saistību starp personu/ vidi/ nodarbi, ir plašas zināšanas un izpratne par personas funkcionēšanu, vidi, veselību un slimību, un to savstarpējo mijiedarbību. Ir spējīgs pamatot un aizstāvēt viedokli, pielietot zināšanas praksē, sniedzot loģiskus un pārliecinošus argumentus.

Prasmes

Veido profesionālos spriedumus, formulē terapijas mērķus, plāno terapeitisko iejaukšanos un izvērtē terapijas rezultātus.

Kompetences

Izmanto dažādas aktivitātes, atbilstoši sabiedrības vajadzībām, skaidrojot saikni starp nodarbēm, veselību un labklājību. Izprot un pielieto stratēģijas pakalpojumu nodrošināšanai reģionārā līmenī, atbilstoši veselības un sociālajām vajadzībām.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija, RFA8BakalaursObligātsIlze Blūmentāle, Dace Vaivode, Signe Tomsone, Sandra Kušķe, Ilze Klatenberga, Ilva Apine, Ilze Strazdiņa, Anita Falka, Inga Hāzenfus-Zariņa
Ergoterapija, RFE8BakalaursObligātsZane Liepiņa
Fizioterapija, RFF8BakalaursObligātsGuntis Osis, Jana Plahotina, Rasa Gaidlazda, Dace Driba, Dace Stirāne, Daiga Pulmane, Indra Straumēna, Māra Kaše-Stūrmane, Māra Kuļša, Marika Briede, Marita Spuntele-Kondrjakova, Inese Švarca
Fizioterapija, RFFN10BakalaursObligātsGuntis Osis, Jana Plahotina, Rasa Gaidlazda, Dace Driba, Dace Stirāne, Daiga Pulmane, Indra Straumēna, Māra Kaše-Stūrmane, Māra Kuļša, Marika Briede, Inese Švarca, Marita Spuntele-Kondrjakova
Ortozēšana - protezēšana, RFO8BakalaursObligātsĒriks Švēde, Viesturs Drunks, Gundars Rusovs, Inga Hāzenfus-Zariņa