Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Signe Irša
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Uzturzinātne

Mērķis

Teorētisko pamatzināšanu un praktisko iemaņu apguve veselas sievietes aprūpē dažādos dzīves periodos un organismam nepieciešamo racionālo uzturvielu lietošanā.

Priekšzināšanas

Anatomijā, fizioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst pamatzināšanas, kas ļauj:
• raksturot sievietes reproduktīvās orgānu sistēmas anatomiju un fizioloģiju dažādos dzīves periodos;
• raksturot galveno uzturvielu – olbaltumvielu, ogļhidrātu un tauku nozīmi sievietes organismam dažādos dzīves periodos;
• raksturot vitamīnu un minerālvielu lomu uzturā sievietes organismam dažādos dzīves periodos;
• aprakstīt uztura nozīmi grūtniecības un zīdīšanas periodos;
• paskaidrot uztura lomu slimību profilaksē un ārstēšanā.

Prasmes

As a result of completing the study course, students obtain basic knowledge, which allows:
• to describe the anatomy and physiology of the female reproductive organ system at different stages of life;
• to describe the importance of key nutrients such as proteins, carbohydrates and fats for the female body at different stages of life;
• to describe the role of vitamins and minerals in the diet of women at different stages of life;
• to describe the importance of nutrition during pregnancy and lactation;
• to explain the role of nutrition in the prevention and treatment of diseases.

Kompetences

As a result of completing the study course, students will be able:
• to give recommendations on the importance of nutrition for women at different stages of life;
• to give recommendations on the importance of nutrition during pregnancy and lactation;
• to educate women, their family members and the public about the promotion and preservation of reproductive health.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Vecmāte, MZFVb4BakalaursObligāts