Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Kristīne Jekševica
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Uzturzinātne

Mērķis

Teorētisko pamatzināšanu un praktisko iemaņu apguve veselas sievietes aprūpē dažādos dzīves periodos un organismam nepieciešamo racionālo uzturvielu lietošanā.

Priekšzināšanas

Anatomijā, fizioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst pamatzināšanas, kas ļauj:
• raksturot sievietes reproduktīvās orgānu sistēmas anatomiju un fizioloģiju dažādos dzīves periodos;
• raksturot galveno uzturvielu – olbaltumvielu, ogļhidrātu un tauku nozīmi sievietes organismam dažādos dzīves periodos;
• raksturot vitamīnu un minerālvielu lomu uzturā sievietes organismam dažādos dzīves periodos;
• aprakstīt uztura nozīmi grūtniecības un zīdīšanas periodos;
• paskaidrot uztura lomu slimību profilaksē un ārstēšanā.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
• sniegt rekomendācijas par uztura nozīmi sievietei dažādos dzīves periodos;
• sniegt rekomendācijas par uztura nozīmi grūtniecības un laktācijas periodos;
• izglītot sievietes, viņas ģimenes locekļus un sabiedrību par reproduktīvās veselības veicināšanas un saglabāšanas jautājumiem.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā students spēs:
• izvērtēt uztura nozīmi sievietei dažādos dzīves periodos;
• izvērtēt veselīga uztura nozīmi veselības veicināšanā, saglabāšanā un uzturēšanā;
• izvērtēt uztura nozīmi grūtniecības un laktācijas periodos;
• izveidot racionālu ēdienkarti sievietei dažādos dzīves periodos;
• izvērtēt uzturā lietojamos produktus.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Vecmāte, MZFVb4BakalaursObligātsKristīne Jekševica, Liene Sondore