Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Vita Savicka
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Bibliotēkzinātne

Mērķis

Kursa mērķis veicināt maģistrantu izpratni par sociālā mārketinga un veselības komunikācijas vēsturisko attīstību, kas noslēdzas mūsdienu veselības komunikācijas pieejā un teorētiskajā skaidrojumā. Kursa ietvaros studenti apgūst prasmi izvēlēties atbilstošu teorētisko pieeju sabiedrības informēšanas, attieksmes maiņas vai uzvedības pārveides panākšanai. Kursa ietvaros tiek uzvērts multidisciplinaritātes un sadarbības aspekts veselības komunikācijas nodrošināšanā.

Priekšzināšanas

Kursa “Komunikācijas teorijas, principi un ētika” apguve bakalaura studiju līmenī.

Rezultāti

Zināšanas

­Izpratne par sociālā mārketinga un veselības komunikāciju jēdzieniem, konceptiem un pamatprincipiem, vēsturisko attīstību un mūsdienu veselības komunikācijas pieejas teorētisko skaidrojumu.
­Padziļinātas zināšanas un izpratne par sociālā mārketinga pamata un papildus elementiem, sociālā mārketinga modeļiem un to izmantošanu veselības komunikācijā.
­Padziļinātas zināšanas un izpratne par veselības komunikācijas stratēģijas izstrādi – analīzes metodēm, plānošanas principiem, auditorijas analīzi, kā arī kampaņas novērtēšanas metodēm.

Prasmes

­Salīdzināt un analizēt, izvēlēties piemērotu pieeju atkarībā no komunikācijas kampaņas mērķa un argumentēti skaidrot izvēlētās pieejamas pamatotību.
­Sagatavot komunikācijas kampaņas plānu atbilstoši kampaņas mērķiem.
­Analizēt un novērtēt kampaņas efektivitāti.

Kompetences

­Izstrādāt, plānot un vadīt multidisciplināru un sadarbībā balstītu veselības komunikācijas kampaņu sabiedrības informēšanas, attieksmes vai uzvedības maiņai.
­Analizēt un novērtēt veselības komunikācijas publisko kampaņu un noteikt tās efektivitāti.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības komunikācija, VKM1MaģistrsObligātsVita Savicka