Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Vita Savicka
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Bibliotēkzinātne

Mērķis

Kursa mērķis veicināt maģistrantu izpratni par veselības mārketingu kā veselības komunikācijas apakšnozari, kā arī iepazīstināt ar veselības iestādes specifiskajiem mārketinga pamatprincipiem – produktu veidošanu, izplatīšanu un veicināšanu, cenas aspektiem.

Priekšzināšanas

Apgūts kurss veselības komunikācijā.

Rezultāti

Zināšanas

­Zināšanas par veselības mārketinga kā veselības komunikācijas apakšnozares mērķiem, uzdevumiem, principiem.
­Zināšanas par mūsdienu veselības iestāžu mārketinga tendencēm, juridiskiem un ētiskiem aspektiem, tēla un reputācijas nozīmi.
­Padziļinātas zināšanas un izpratne par “4P” modeli un tā izmantošanu veselības iestādes mārketingā.

Prasmes

­Iegūt nepieciešamo informāciju veselības iestādes novērtēšanai, veikt novērtējumu un formulēt veselība iestādes mārketinga mērķus un uzdevumus.
­Izstrādāt veselības iestādes mārketinga stratēģiju mērķa sasniegšanai, ņemot vērā veselības iestādes juridiskos un ētiskos aspektus, iestādes tēlu un reputāciju.
­Izstrādāt mārketinga plānu veselības aprūpes iestādes mārketinga mērķa sasniegšanai, izmantojot “4P” pieeju.
­Analizēt un novērtēt veselības aprūpes iestādes mārketinga plānu.

Kompetences

Veselības iestādes mārketinga plāna veidošana un novērtēšana iestādes noteikta mērķa sasniegšanai, ievērojot veselības iestādes juridiskos un ētiskos aspektus, kā arī ņemot vērā tā ietekmi uz iestādes tēlu un reputāciju.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.