Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Daiga Behmane
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Veselības vadība; Sabiedrības veselība; Rehabilitācija
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Sabiedrības vadība

Mērķis

Studiju kursa mērķis ir nodrošināt teorētiskas un praktiskas zināšanas par mūsdienu veselības aprūpes sistēmu uzbūvi – to mērķiem, uzdevumiem un veidošanas pamatprincipiem, kā arī galvenajām aktualitātēm veselības aprūpes pakalpojumu plānošanā, vadībā un nodrošināšanā.
Studiju kurss ir orientēts uz veselības politikas un veselības sistēmu snieguma analīzi. Studenti apgūs veselības sistēmu darbības ietvaru, tipus un elementus, kas ir balstīti uz Pasaules Veselības organizācijas (PVO) un citu starptautisko organizāciju pieeju un rekomendācijām. Pēc sekmīgas kursa pabeigšanas studenti izpratīs veselības sistēmu darbības principus, jaunākās konceptuālās pieejas, reformu būtību, un snieguma novērtēšanas principus.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

• Zināt un izprast veselības aprūpes sistēmu mērķus, elementus un to mijiedarību
• Pārzināt veselības sistēmu tipus un ar tiem saistītos organizācijas modeļus, to galvenās iezīmes un darbības pamatprincipus
• Izprast veselības politikas mērķus, un pārvaldības principus
• Zināt veselības aprūpē izmantojamās klasifikācijas sistēmas
• Zināt un izprast veselības sistēmu problēmu analīzes un reformu būtību
• Izprast veselības sistēmu darbības novērtēšanas principus.

Prasmes

• Interpretēt veselības veselības sistēmu mērķus un uzdevumus;
• Izskaidrot, kā veselības sistēmas tiek organizētas un pārvaldītas;
• Izskaidrot dažādu veselības aprūpes organizāciju modeļus;
• Izmantot salīdzinošo analīzi dažādu veselības sistēmu novērtēšanā;
• Sagatavot priekšlikumus veselības aprūpes sistēmu problēmsituāciju risināšanā;
• Pārzināt veselības sistēmas snieguma analīzi.

Kompetences

• Veselības politikas un stratēģijas veidošana;
• Veselības sistēmu problēmu analīze un atbilstošu veselības politikas rekomendāciju un risinājumu īstenošana;
• Veselības sistēmu darbības snieguma novērtēšana.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Rehabilitācija, REHM1MaģistrsObligātsDaiga Behmane
Sabiedrības veselība, SVFM1MaģistrsIerobežota izvēleDaiga Behmane
Veselības vadība, VVM 1MaģistrsObligātsDaiga Behmane
Veselības vadība, VVMeng 1MaģistrsObligātsDaiga Behmane