Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Daiga Behmane
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Veselības vadība; Rehabilitācija; Sabiedrības veselība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Sabiedrības vadība

Mērķis

Studiju kursa mērķis ir nodrošināt teorētiskas un praktiskas zināšanas par mūsdienu veselības aprūpes sistēmu uzbūvi – to mērķiem, uzdevumiem un veidošanas pamatprincipiem, kā arī galvenajām aktualitātēm veselības aprūpes pakalpojumu plānošanā, vadībā un nodrošināšanā.
Studiju kurss ir orientēts uz veselības sistēmu dizainu un veselības politikas veidošanu. Studenti apgūs veselības sistēmu darbības ietvaru, tipus un elementus, kas ir balstīti uz Pasaules Veselības organizācijas (PVO) un citu starptautisko organizāciju pieeju un rekomendācijām. Pēc sekmīgas kursa pabeigšanas studenti izpratīs veselības sistēmu darbības principus, reformu būtību un attīstības tendences.

Priekšzināšanas

Nav.

Rezultāti

Zināšanas

• Zināt un izprast veselības aprūpes sistēmas, to funkcijas un mērķus;
• Zināt un saprast veselības sistēmu pamatelementus: pārvalde; finansēšana, darbaspēka resursi, medikamenti un tehnoloģijas; informācijas un pētniecības joma; pakalpojumu sniegšana;
• Identificēt galvenos dalībniekus veselības nozarē un to mijiedarbību;
• Zināt un izprast veselības politikas mērķus, principus un procesus;
• Analizēt veselības sistēmu tipus un to galvenās iezīmes;
• Zināt un izprast veselības finansēšanas un pakalpojumu apmaksas sistēmas, to mijiedarbību ar veselības sistēmu mērķiem.

Prasmes

• Interpretēt veselības politiku un veselības sistēmu mērķus;
• Izskaidrot, kā veselības sistēmas tiek organizētas un pārvaldītas;
• Izskaidrot dažādu veselības aprūpes organizāciju modeļus;
• Izmantot salīdzinošo analīzi dažādu veselības sistēmu novērtēšanā;
• Sagatavot priekšlikumus veselības aprūpes sistēmu problēmsituāciju risināšanā.

Kompetences

• Mērķu uzstādīšana veselības politikas un stratēģijas veidošanā;
• Spēja piemeklēt dažādus veselības politikas rekomendācijas konkrētiem veselības sistēmu risinājumiem;
• Saprast veselības sistēmu nozīmīgumu iedzīvotāju veselības stāvokļa uzlabošanā un vienlīdzīgas veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Rehabilitācija, REHM1MaģistrsObligāts
Sabiedrības veselība, SVFM1MaģistrsIerobežota izvēle
Veselības vadība, MFVM1MaģistrsObligāts
Veselības vadība, MFVMp1MaģistrsObligāts
Veselības vadība, MFVVM1MaģistrsObligāts
Veselības vadība, MFVVMp1MaģistrsObligāts