Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Inese Stars
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna

Mērķis

Nodrošināt studentiem iespēju iegūt zināšanas par veselības sociālo kontekstu; par sociālo faktoru saistību ar veselības iznākumiem un veselības uzvedību; apgūt prasmes identificēt sociālo faktoru (determinantu) līdzdalību dažādu veselības iznākumu formēšanā.

Priekšzināšanas

Socioloģija, sabiedrības veselība, epidemioloģija, pētniecības metodoloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Kursa apguves rezultātā studējošie uzskaitīs dažādus veselības sociālos determinantus; sīkāk raksturos katru no tiem; aprakstīs sociālo faktoru ietekmes uz veselību iespējamos mehānismus; raksturos veselības sociālo determinantu aktualitāti mūsdienās, raksturos to ideoloģisko nostāju.

Prasmes

Kursa apguves rezultātā studējošie izskaidros veselības sociālo determinantu nozīmi aktuālu sabiedrības veselības problēmu kontekstā; identificēs sociālo faktoru klātbūtni dažādu veselības stāvokļu problēmu izcelsmē un izplatībā; sniegs piemērus par dažādu slimību un to izplatību ietekmējošiem sociāliem faktoriem; lietos atbilstošu terminoloģiju; kritiski analizēs literatūru par sociālās struktūras ietekmi uz veselību un ar veselību saistītām nevienlīdzībām.

Kompetences

Kursa apguves rezultātā studējošie izvērtēs veselības sociālos determinantus dažādu sabiedrības veselības problēmu piemēros un piedāvās problēmu risināšanas iespējas atbilstoši veselības sociālo determinantu teorētiskajām un metodoloģiskajām nostādnēm; izstrādās iespējamos rīcības algoritmus dažādu veselības sociālo determinantu negatīvās ietekmes uz sabiedrības veselību mazināšanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības komunikācija, VKM1MaģistrsIerobežota izvēle