Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Santa Slokenberga
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne

Mērķis

Veicināt maģistrantu izpratni par normatīvo regulējumu veselības nozarē šādos pamata jautājumos: veselības aprūpes organizācija, ārstniecības personu darbība, pacienta tiesības, zinātnes un tehnoloģiju sasniegumi, veselības informācijas aprite un personas datu aizsardzība. Studiju kurss veicina studējošo prasmi analizēt pamata jautājumus veselības tiesību kontekstā. Sekmīgas kursa apguves rezultātā studējošie izprot veselības tiesību pamatus un spēj patstāvīgi analizēt vienkāršus problēmjautājumus veselības tiesībās, kā arī kritiski uztvert sniegto informāciju par normatīvo regulējumu.

Priekšzināšanas

Pamata izpratne par publisko komunikāciju. Vēlams ievads tiesību zinātnē vai pielīdzināmas priekšzināšanas.

Rezultāti

Zināšanas

• Padziļinātas zināšanas un izpratne par normatīvo regulējumu veselības nozarē – veselības aprūpes organizācijas, ārstniecības personu darbības, pacienta tiesību, zinātnes un tehnoloģiju sasniegumu jomā.
• Izpratne par normatīvo aktu pielietojumu un problēmjautājumiem veselības tiesībās.

Prasmes

• Identificē un analizē vienkāršas problēmsituācijas un jautājumus, atbilstoši veselības jomas normatīvajam regulējumam.
• Atbilstoši situācijai izvēlas attiecināmu normatīvo aktu, interpretē tā piemērošanu konkrētai situācijai un argumentēti skaidro izvēli un piemērošanu.
• Kritiski analizē un izvērtē normatīvā regulējuma tvērumu un interpretē to atbilstoši veicamo pienākumu un situācijas kontekstam.
• Savā darbībā ievēro pacienta un tuvinieku tiesības, analizē un vērtē pienākumu mijiedarbības.

Kompetences

Kritiski analizē praktiskus gadījumus (kāzusus) veselības nozarē, izvēlas atbilstošu normatīvos regulējumus un tā tvērumu, kā arī interpretācijas metodi.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības komunikācija, VKM3MaģistrsIerobežota izvēle