Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Anda Rožukalne
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Bibliotēkzinātne

Mērķis

Sniegt maģistra studentiem izpratni par veselības žurnālistikas teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, analizējot dažāda veida mediju praksi, veselības žurnālistikas profesionālās un ētiskās problēmas Latvijas, ES un citu pasaules valstu medijos.

Priekšzināšanas

Apgūts kurss “Komunikācijas teorijas, principi un ētika".

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie iegūst zināšanas par:
• Veselības mediju sistēmu un veselības žurnālistiku.
• Veselības žurnālistikas vērtēšanas kritērijiem.
• Veselības žurnālistikas ētiku un tiesiskajiem aspektiem.
• Veselības žurnālistikas avotiem un to izvēles kritērijiem.

Prasmes

• Atpazīt veselības žurnālistikas izpausmes.
• Izprast veselības žurnālistikas profesionālās pieejas.
• Izmantot zināšanas par veselības žurnālistiku tās kvalitātes paaugstināšanā.
• Pielietot zināšanas, lai uzlabotu veselības žurnālistikas kvalitāti.
• Analizēt veselības žurnālistikas praksi.

Kompetences

Atpazīt, organizēt, sagatavot un novērtēt veselības žurnālistiku, izvērtējot tās profesionālo kvalitāti, ētiku un tiesiskos aspektus.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības komunikācija, VKM1MaģistrsIerobežota izvēle