Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Irina Dolgova
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Sniegt zināšanas par fizisko aktivitāšu nepieciešamību, veidot pozitīvu motivāciju un interesi par fiziskajām aktivitātēm. Radīt priekšstatu par daudzveidīgu fizisko vingrinājumu ietekmi uz organismu. Iepazīstināt studējošos ar fiziskajiem vingrinājumu kompleksiem, to pielietošanas secību speciālo fizisko īpašību attīstīšanai, pilnveidojot un studējošo vispārējo sagatavotību.

Uzdevumi:
1. Attīstīt spēku;
2. Attīstīt vispārējo, speciālo izturību;
3. Uzlabot kustību koordināciju, attīstīt veiklību;
4. Attīstīt kustību ātrumu;
5. Stiprināt gribasspēku darboties ar maksimālu atdevi;
6. Attīstīt spēju koncentrēt uzmanību un piepūli;
7. Attīstīt spējas rīkoties paaugstinātas fiziskās slodzes apstākļos;
8. Attīstīt spējas un prasmes pastāvīgi pilnveidot fizisko sagatavotību.

Priekšzināšanas

Priekšzināšanas nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Par fizisko sagatavotību, kas veicina studējošo fizisko un sporta attīstību saskaņā ar Sporta likumā noteiktajiem mērķiem. Policista darba specifiku, proti, sporta nodarbības tiek organizētas sarežģītos, mākslīgi pasliktinātos apstākļos, lai tuvinātu reālajam dienesta pienākuma izpildes procesam; Par fiziskās sagatavošanas( sporta) metodēm, tiek modelēti raksturīgākie komponenti, proti – fiziskā slodze- spēka, ātruma, veiklības, izturības un lokanības izpausmē.

Prasmes

Prasme veicināt studenta fizisko attīstību kopumā; prasme palīdzēt studentam adaptēties jaunā sociālajā vidē, balstoties uz sporta sacensībām kā pamatmetodi; prasme saskatīt un izvērtēt katra kadeta (studenta) individuālo fizisko attīstību, veicinot pozitīva “Es” tēla veidošanos; Prasme izvirzīt mērķus un plānot to sasniegšanu; Prasme iegūt, analizēt un atlasīt informāciju un izmantot to.

Kompetences

Ir motivēts turpmākās fiziskās sagatavotības izaugsmei. Spēj patstāvīgi trenēties, plānot laiku, izvirzīt mērķus, atlasīt fiziskās sagatavotības metodes, līdzekļus, analizēt kļūdas un tās novērst; Spēj veikt fiziskās sagatavotības uzdevumus savā profesijā individuāli vai strādājot komandā.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.