Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Zane Liepiņa
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Apgūt zināšanas par rehabilitācijas multiprofesionālo komandu, par komandas locekļu kompetencēm un savstarpējo sadarbību.

Priekšzināšanas

Profesionālajos studiju kursos atbilstoši katra studējošā specializācijai, funkcionālo spēju ierobežojumu novērtēšanā un klasifikācijā.

Rezultāti

Zināšanas

Kursa apguves rezultātā studējošie iegūs zināšanas par rehabilitācijas pakalpojumu organizēšanu Latvijā, Rehabilitācijas problēmrisināšanas veidlapu, rehabilitācijas mērķu uzstādīšanu un ārstniecības personu kompetencēm un sadarbību rehabilitācijas komandā, rehabilitācijas tehnoloģijām.

Prasmes

Kursa apguves rezultātā studējošie spēs analizēt klīniskos gadījumus, lietojot SFK pamatprincipus un atbilstošas SFK pamatkopas, izskaidros funkcionālo spēju novērtēšanas pamatprincipus rehabilitācijas komandas ietvaros, spēs sadarboties rehabilitācijas komandas ietvaros un uzstādīt rehabilitācijas ilgtermiņa un īstermiņa mērķus, spēs piedalīties individuālā rehabilitācijas plāna sastādīšanā, spēs plānot rehabilitācijas tehnoloģijas un novērtēt rehabilitācijas rezultātus.

Kompetences

Kursa apguves rezultātā studējošie prot iegūtās zināšanas un prasmes pielietot interdisciplināras rehabilitācijas komandas darbā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sports, VS8BakalaursObligāts