Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Alnis Stakle
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne; Informācijas un komunikācijas zinātne
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Šī kursa ietvaros studenti tiks iepazīstināti ar vizuālo antropoloģiju kā antropoloģijas apakšnozari, sniedzot tiem zināšanas un izpratni par tās metodēm un instrumentāriju materiālās un nemateriālās kultūras dokumentācijā, mediju analīzē, entogrāfiskajā izpētē, kā arī nozīmju veidošanā komunikācijas vizuālajās formās. Kursa ietvaros tiks apskatīta fotogrāfijas kā vizuālo datu nesējas loma un dažādas fotogrāfiskās metodes, kas tiek izmantotas antropoloģiskajos pētījumos. Sevišķa uzmanība tiks pievērsta trim fotogrāfiskajām metodēm: fotodokumentācijai (photo-documentation), fotoizdibināšanai (photo elicitation) un fotoesejai (photo essay). Studentiem būs jāstrādā pie individuālajiem fotoprojektiem, piemērojot vienu no kursa laikā apskatītajām metodēm un/vai teorijām. Kursa galapārbaudījumā studentiem būs jāprezentē savs fotoprojekts, kurš tiks izstrādāts izmantojot gan arhīvā atrastus, gan pašu radītos attēlus, kā arī pievienojot tekstuālo/faktoloģisko analīzi.

Priekšzināšanas

Nav.

Rezultāti

Zināšanas

• atpazīt un pārzināt vizuālās antropoloģijas instrumentāriju, terminus, metodes, reprezentācijas fotogrāfijā, kinematogrāfijā, mākslā, performances studijās; prast pielietot tādus terminus kā reprezentācija, identitāte, subjektivitāte, marginalizācija, citādais, refleksija, apropriācija u.c.;
• aprakstīt, interpretēt, analizēt vizuālās antropoloģijas formas, tekstus, procesus un artefaktus (antropoloģisks saturs versus estētisks risinājums);
• orientēties un nosaukt ievērojamākos vizuālās antropoloģijas teorētiķus, kā arī viņu darbos analizētos subjektus, procesus un artefaktus, nodrošinot prasmes izmantot šo instrumentāriju turpmākajā akadēmiskajā izpētē.

Prasmes

• kritiski un analītiski domāt, spriest, rakstīt par tēmām, kas saistītas ar vizuālo antropoloģiju;
• piemērot nepieciešamās metodes vizuālās antropoloģijas artefaktu analīzē;
• savākt, atlasīt, izprast teorētisko un vizuālo materiālu;
• uzrakstīt kritiski analītisku pārsprieduma eseju par vizuālās antropoloģijas tēmu.

Kompetences

• izpratne par vizuālās antropoloģijas lomu, uzdevumiem, ētiskajiem apsvērumiem un izaicinājumiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fotogrāfija, FO1BakalaursIerobežota izvēleMadara Bunkše
Fotogrāfija, FON3BakalaursIerobežota izvēleMadara Bunkše
Multimediju komunikācija, MKN5BakalaursIerobežota izvēleMadara Bunkše