Pārlekt uz galveno saturu

Psiholoģijas virziena studiju programmas RSU

Absolventu atsauksmes

kristiana-klince.png

Kristiāna Klince, personāla atlases konsultante, supervīzijas maģistrantūras studente

Rīgas Stradiņa universitātē absolvēju profesionālo bakalaura programmu psiholoģijā. Zināšanas un pieredze, ko ieguvu universitātē, ir neatsveramas un ļoti noder arī manā darbā ikdienā. Universitātē pavadītais laiks bija ļoti intensīvs, un mācību process kopumā bija diezgan sarežģīts, bet profesionālie lektori, docenti un profesori šo ikdienu atviegloja ar labiem padomiem, kur un kā smelties nepieciešamo informāciju. Varēju arī novērtēt, kā programmas vadība un universitātes pārstāvji uzrauga programmas īstenošanu, jo tika ieviesti vairāki uzlabojumi kvalitatīvākai studiju kursu apguvei un praksei. Šobrīd studēju citā augstskolā, apgūstu maģistrantūras programmu un augstu novērtēju spēcīgo zināšanu bāzi, ko ieguvu RSU, jo visi man nepieciešamie resursi maģistrantūras absolvēšanai un sekmīgai profesionālajai dzīvei jau ir iedoti. Gan profesionālajā, gan personiskajā kontekstā jāsaka, ka nevarēju izdarīt labāku izvēli par RSU.

janis-kirsis.png

Jānis Ķirsis, psihologs Dobeles atbalsta centrā ģimenēm

Rīgas Stradiņa universitātes psiholoģijas bakalaura programma pilnvērtīgi sagatavo konkurētspējīgus studentus gan turpmākām studijām maģistraprogrammā, gan psihologa asistenta profesionālās darbības uzsākšanai. Kompetenti pasniedzēji, regulārasvieslekcijas, semināri un starptautiskas konferences studiju procesu padara aizraujošu un interesantu. Liels pluss ir arī tas, ka psiholoģijas studenti var apmeklētvieslekcijas, seminārus un citus pasākumus, ko organizē citas RSU fakultātes, tā paplašinot savu profesionālo redzesloku.

ilze-reinfelde.png

Ilze Reinfelde, veselības psiholoģe Valsts SIA Bērnu klīniskā universitātes slimnīca Psihiatrijas klīnikā, psiholoģe Rīgas Teikas vidusskolā, RSU pasniedzēja, Latvijas Veselības psiholoģijas asociācijas biedre

Rīgas Stradiņa universitāte ir labs iesākums, lai pilnveidotu sevi profesionālajā izaugsmē, iegūstot profesionālo maģistra grādu psiholoģijā un psihologa profesionālo kvalifikāciju. Psiholoģijas maģistra programmas ietvaros tiek padziļinātas, pilnveidotas zināšanas un praktiskās iemaņas strādāšanai ar bērniem un pieaugušajiem dažādās vidēs. Tiek iegūta pārliecība par savām zināšanām un prasme strādāt komandā. Mācoties RSU, ieguvu labus draugus, iepazinu izcilus, zinošus, radošus pasniedzējus, kuri ir pretimnākoši, saprotoši un spējīgi motivēt, lai nepagurtu un sasniegtu mērķi.

inese-taube.png

Inese Taube, izglītības psiholoģe Laurenču sākumskolā, psiholoģe privātpraksē Valmierā

Studiju saturs Rīgas Stradiņa universitātē ir ne tikai zinātnisks un balstās uz jaunākajiem pētījumiem, bet tas ir arī praktisks iegūtās zināšanas palīdz praktiskajā darbā ar klientiem. Augstskolā strādā zinoši, uz sadarbību orientēti un atbalstoši pasniedzēji. Šeit valda pozitīva un radoša mācību atmosfēra.

Zane_Gulbe-rsu-600x615.jpg

Zane Gulbe, psiholoģe Upesleju internātpamatskolas rehabilitācijas centrā un Rīgas 45. vidusskolā, RSU docētāja, Latvijas Veselības psiholoģijas asociācijas biedre

Studējot psiholoģijas bakalaura un maģistra programmās Rīgas Stradiņa universitātē, ir iespēja iepazīt pavisam jaunu psiholoģijas jomu Latvijā un ne vien paplašināt savu personīgo un profesionālo redzesloku, bet arī sniegt savu pienesumu psiholoģijas nozarē Latvijā gan strādājot ar klientiem vai pacientiem, gan akadēmiskajā vidē. Veselības psiholoģija fokusējas uz indivīdu kā uz biopsihosociālu būtni, jo gan ģenētiskie un sociālās vides, gan psiholoģiskie aspekti ietekmē indivīda veselību, un svarīgi ir pievērst tiem uzmanību, lai izprastu indivīdu un palīdzētu viņam sekmēt veselību un labsajūtu.

laura-liberte.png

Laura Liberte, konsultatīvā psiholoģe privātpraksē SIA Liberty Consult, Latvijas Konsultatīvās psiholoģijas asociācijas biedre

Rīgas Stradiņa universitātes docētāju profesionalitāte augstās prasības un tajā pašā laikā nenovērtējamais atbalsts, ko studenti saņem maģistra studiju procesā, iemācīja neapstāties pie sasniegtā un arī turpmāk izvirzīt jaunus mērķus, kas manā profesionālajā darbā ļauj ar godu un lielu atbildības izjūtu pārstāvēt RSU vērtības un augsto kvalitātes zīmi. Ja man nāktos vēlreiz izdarīt izvēli, kur studēt, es noteikti atkal izvēlētos RSU.