Pārlekt uz galveno saturu

Saņemto pieteikumu skaits līdz 31.08.2020 23:00 – 9291.

Rīga

Pamatstudijas
Studiju programmaBudžeta / RSU finansētas vietasMaksas vietasIesniegto dokumentu skaits
Bakalaura profesionālais
Policijas darbs, profesionālā bakalaura studiju programma (PDPvp)0503
Policijas darbs, profesionālā bakalaura studiju programma (PDPNvp)05078
Māszinības (ar specializāciju Ambulatorās aprūpes māsa), profesionālā bakalaura studiju programma (MZFka)121037
Māszinības (ar specializāciju Garīgās veselības aprūpes māsa), profesionālā bakalaura studiju programma (MZFkg)121028
Māszinības (ar specializāciju Ķirurģiskās aprūpes māsa), profesionālā bakalaura studiju programma (MZFkk)121047
Māszinības (ar specializāciju Operāciju māsa), profesionālā bakalaura studiju programma (MZFko)121022
Māszinības (ar specializāciju Bērnu aprūpes māsa), profesionālā bakalaura studiju programma (MZFkb)121012
Māszinības (ar specializāciju Internās aprūpes māsa), profesionālā bakalaura studiju programma (MZFki)121071
Māszinības (ar spec. Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes), profesionālā bakalaura studiju programma (MZFkn)121048
Vecmāte, profesionālā bakalaura studiju programma (MZFVbk)000
Ortozēšana - protezēšana, profesionālā bakalaura studiju programma (RFO)123128
Tiesību zinātne, profesionālā bakalaura studiju programma (TZP)5500
Tiesību zinātne, profesionālā bakalaura studiju programma (TZPN)0500
Audiologopēdija, profesionālā bakalaura studiju programma (RFA)245217
Ergoterapija, profesionālā bakalaura studiju programma (RFE)366314
Fizioterapija, profesionālā bakalaura studiju programma (RFF)2418516
Fizioterapija, profesionālā bakalaura studiju programma (RFFN)02489
Māszinības, profesionālā bakalaura studiju programma (MZF)3212260
Sabiedrības veselība, profesionālā bakalaura studiju programma (SVF)2412253
Uzturs, profesionālā bakalaura studiju programma (RFU)123433
Vecmāte, profesionālā bakalaura studiju programma (MZFVb)1512247
Uzturs, profesionālā bakalaura studiju programma (RFUN)01294
Sociālais darbs, profesionālā bakalaura studiju programma (SD)81245
Sociālais darbs, profesionālā bakalaura studiju programma (SDN)01221
Medicīnas inženierija un fizika, profesionālā bakalaura studiju programma (MIF)000
Māszinības, profesionālā bakalaura studiju programma (ĀSNMZF)0200
Ergoterapija, profesionālā bakalaura studiju programma (ĀSNRFE)0200
Fizioterapija, profesionālā bakalaura studiju programma (ĀSNRFF)0200
Bakalaura akadēmiskais
Fotogrāfija, akadēmiskā bakalaura studiju programma (FO)11591
Fotogrāfija, akadēmiskā bakalaura studiju programma (FON)01522
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, akadēmiskā bakalaura studiju programma (SBIE)119205
Starta uzņēmējdarbības vadība, akadēmiskā bakalaura studiju programma (SUV)11990
Organizāciju un menedžmenta socioloģija, akadēmiskā bakalaura studiju programma (OM)120168
Psiholoģija, akadēmiskā bakalaura studiju programma (PSb)125547
Sabiedriskās attiecības, akadēmiskā bakalaura studiju programma (SA)220227
Starptautiskais mārketings un reklāma, akadēmiskā bakalaura studiju programma (MR)243364
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas, akadēmiskā bakalaura studiju programma (SE)238229
Tiesību zinātne, akadēmiskā bakalaura studiju programma (TZ)550410
Žurnālistika, akadēmiskā bakalaura studiju programma (ZR)220211
Tiesību zinātne, akadēmiskā bakalaura studiju programma (TZN)025117
Politika un politiskā komunikācija, akadēmiskā bakalaura studiju programma (PPK)11997
Multimediju komunikācija, akadēmiskā bakalaura studiju programma (MK)245355
Multimediju komunikācija, akadēmiskā bakalaura studiju programma (MKN)01570
Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība (ANGĻU VALODĀ), akadēmiskā bakalaura studiju programma (IBSE)03042
1. līmeņa profesionālais
Zobu higiēnists, 1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma (ZFH)02029
Māszinības, 1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma (MZFS)0100
Veselības sporta speciālists, 1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma (VSS)060127
2. līmeņa profesionālais augstākais
Farmācija, profesionālā studiju programma (FF)2612176
Medicīna, profesionālā studiju programma (MF)200301155
Zobārstniecība, profesionālā studiju programma (ZF)2412202
Farmācija, profesionālā studiju programma (FFN)0202
Farmācija, profesionālā studiju programma (ĀSNFF)0200
Doktorantūra
Studiju programmaBudžeta / RSU finansētas vietasMaksas vietasIesniegto dokumentu skaits
Doktora grāds
Politikas zinātne, doktora studiju programma (Dp)2124
Socioloģija, doktora studiju programma (Ds)2124
Vadībzinātne, doktora studiju programma (Dv)2128
Medicīna, doktora studiju programma (Dm)30641
Farmācija, doktora studiju programma (Df)4124
Juridiskās zinātnes, doktora studiju programma (Dj)21219
Komunikācijas kultūra un multimediji, doktora studiju programma (Dkm)0161
Psiholoģija, doktora studiju programma (Dps)0163
Maģistra studijas
Studiju programmaBudžeta / RSU finansētas vietasMaksas vietasIesniegto dokumentu skaits
Maģistra akadēmiskais
Starptautiskās attiecības un diplomātija, akadēmiskā maģistra studiju programma (SEDM)11458
Reģionālā politika un valsts pārvaldība, akadēmiskā maģistra studiju programma (RPVPM)11433
Sabiedrības veselība, akadēmiskā maģistra studiju programma (SVFM)101227
Komunikācija un mediju studijas, akadēmiskā maģistra studiju programma (KMM)11542
Sociālā antropoloģija, akadēmiskā maģistra studiju programma (SAM)11514
Tiesību zinātne (bez iepriekšējās izglītības tiesību zinātnē), akadēmiskā maģistra studiju programma (TZMa)02019
Māszinības, akadēmiskā maģistra studiju programma (MZFM)161220
Sociālo procesu analīze un vadība, akadēmiskā maģistra studiju programma (SPAM)11525
Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība, akadēmiskā maģistra studiju programma (SSAM)11570
Uzturzinātne, akadēmiskā maģistra studiju programma (UM)10032
Rehabilitācija, akadēmiskā maģistra studiju programma (REHM)10537
Fizioterapija, akadēmiskā maģistra studiju programma (RFFMv)6514
Veselības komunikācija, akadēmiskā maģistra studiju programma (VKM)12025
Starptautiskā pārvaldība un diplomātija (ANGĻU VALODĀ), akadēmiskā maģistra studiju programma (IGDMeng)0108
Maģistra profesionālais
Tiesību zinātne (pēc akadēmiskā bakalaura grāda), profesionālā maģistra studiju programma (TZMp)380108
Sociālais darbs (ar profesionālo bakalaura grādu sociālajā darbā), profesionālā maģistra studiju programma (SDNM)0122
Mākslas terapija, profesionālā maģistra studiju programma (RFMT)1010100
Starptautiskais bizness un tiesības, profesionālā maģistra studiju programma (SBTM)199
Starptautiskais bizness un tiesības (ar profesionālo bakalaura grādu vai augstāko profesionālo izglītību vadības zinībās, ekonomikā, komerczinībās vai tiesībās), profesionālā maģistra studiju programma (SBTMe)1917
Tiesību zinātne (pēc profesionālā bakalaura grāda), profesionālā maģistra studiju programma (TZMj)38046
Tiesību zinātne (pēc profesionālā bakalaura grāda un ar pielaidi valsts noslēpumam), profesionālā maģistra studiju programma (TZMjo)2805
Veselības psiholoģija (ar otrā līmeņa profesionālo izglītību psiholoģijā), profesionālā maģistra studiju programma (VPMp)22428
Veselības psiholoģija, profesionālā maģistra studiju programma (VPM)02422
Sociālais darbs (ar profesionālo bakalaura grādu sociālajā darbā), profesionālā maģistra studiju programma (SDM)0122
Supervīzija, profesionālā maģistra studiju programma (SPVM)02419
Tiesību zinātne (ar akadēmisko bakalaura grādu un pielaidi valsts noslēpumam), profesionālā maģistra studiju programma (TZMpo)2809
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība (ar profesionālo bakalaura grādu vai augstāko profesionālo izglītību vadības zinībās, ekonomikā, komerczinībās vai tiesībās), profesionālā maģistra studiju programma (SMBVMe)12917
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība, profesionālā maģistra studiju programma (SMBVM)12938
Veselības vadība, profesionālā maģistra studiju programma (MFVVM)814112
Veselības vadība(ar bakalaura grādu ekonomikā, biznesa vadībā vai vadībzinībās un uzņēmuma vadītāja profesionālā kvalifikācija vai pieredze vadītāja amatā), profesionālā maģistra studiju programma (MFVVMp)81429
Sociālais darbs, profesionālā maģistra studiju programma (SDMp)0221
Sociālais darbs, profesionālā maģistra studiju programma (SDNMp)01212
Klīniskā farmācija, profesionālā maģistra studiju programma (FFMp)10219
Veselības vadība(ANGĻU VALODĀ), profesionālā maģistra studiju programma (MFVMp)0140
Veselības vadība (ANGĻU VALODĀ), profesionālā maģistra studiju programma (MFVM)0140
Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem (ANGĻU VALODĀ), profesionālā maģistra studiju programma (SDMb)0101

Liepāja

Maģistra studijas
Studiju programmaBudžeta / RSU finansētas vietasMaksas vietasIesniegto dokumentu skaits
Maģistra akadēmiskais
Māszinības, akadēmiskā maģistra studiju programma (LFMZFM)10125
Maģistra profesionālais
Veselības psiholoģija, profesionālā maģistra studiju programma (LFVPSM)0120
Veselības psiholoģija, profesionālā maģistra studiju programma (LFVPSMp)0240
Pamatstudijas
Studiju programmaBudžeta / RSU finansētas vietasMaksas vietasIesniegto dokumentu skaits
Bakalaura profesionālais
Māszinības (ar specializāciju Ķirurģiskās aprūpes māsa), profesionālā bakalaura studiju programma (LFMZFbkk)12121
Māszinības (ar spec. Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes), profesionālā bakalaura studiju programma (LFMZFbn)12100
Māszinības (ar specializāciju Ambulatorās aprūpes māsa), profesionālā bakalaura studiju programma (LFMZFbka)12128
Māszinības (ar specializāciju Internās aprūpes māsa), profesionālā bakalaura studiju programma (LFMZFbki)12122
Māszinības (ar specializāciju Garīgās veselības aprūpes māsa), profesionālā bakalaura studiju programma (LFMZFbkg)12120
Māszinības, profesionālā bakalaura studiju programma (LFMZFb)341261
1. līmeņa profesionālais
Veselības sporta speciālists, 1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma (LFRFV)02024
Ārsta palīgs, 1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma (LFAP)241272
Ārstnieciskā masāža, 1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma (LFĀM)32077
Māszinības, 1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma (LFMZFS)0100
Māszinības, 1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma (LFMZ)0120
Bakalaura akadēmiskais
Psiholoģija, akadēmiskā bakalaura studiju programma (LFPSb)01538