Pārlekt uz galveno saturu
Profesionālā pilnveide
Konferences, semināri

No 19. līdz 21. aprīlim Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 26a, noritēs ceturtā RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras rīkotā starptautiskā zinātniski praktiskā konference Veselība un personības attīstība: starpdisciplinārā pieeja.

Konference tiek rīkota ar mērķi studentiem, pētniekiem un praktiķiem paplašināt priekšstatu par to, kā dažādu palīdzošo profesiju pārstāvji var sniegt savu ieguldījumu veselības saglabāšanā, slimību ārstēšanā un personības attīstībā starpdisciplinārā kontekstā. Konferencē tiek pulcināti studenti un lektori no dažādu valstu augstskolām, tostarp, Latvijas, Krievijas, Vācijas un Lietuvas, tādējādi veicinot pētniecības internacionalizāciju.

Konferences darbs noritēs trīs dienas. Ceturtdien, 19. aprīlī, no plkst. 13.00 līdz 18.00 interesenti ir laipni gaidīti noklausīties studentu, doktorantu un absolventu ziņojumus. Šajā konferences daļā galvenokārt tiks aplūkoti pētījumi, kas saistīti ar darbu ar dažādām klientu /pacientu grupām, kā arī tiks aktualizēts jautājums par profesionālo darbību un identitāti. Plkst. 19.00 sāksies konferences galveno referentu – emirētās prof. Vijas Bergs-Lusebrinkas un prof. Lizas Haincas – video ziņojums par neirozinātnes atziņām kā pamatu mākslas ekspresijas pakāpenisko līmeņu izvērtēšanas instrumentam, sniedzot padziļinātu skatījumu uz simbolisko dimensiju, tās struktūru.

Vija Bergs-Lusebrinka ir Luisvilas Universitātes (Kentuki, ASV) emirētā profesore, Amerikas Mākslas terapijas asociācijas Goda biedre, daudzu publikāciju un grāmatu, tostarp Iztēle un vizuālā ekpresija terapijā (Expressive Therapies Continuum) autore. Liza Hainca pašlaik strādā Noterdamas Namūras Universitātē (Kalifornija, ASV) un ir autore grāmatai Mākslas ekspresijas pakāpenisko līmeņu modelis: vadlīnijas mākslas pielietojumam terapijā (Expressive Therapies Continuum: A Framework for Using Art in Therapy).

Piektdien, 20. aprīlī, būs iespēja noklausīties vēl viena galvenā referenta profesora Jurija Kropotova ziņojumu. Profesors ir viens no vadošajiem pētniekiem par izsauktajiem kognitīvajiem potenciāliem kā iespējamiem marķieriem psihisku un neiroloģisku saslimšanu gadījumā. Viņš vada Neirobioloģijas laboratoriju Cilvēka smadzeņu institūtā Krievijas Zinātņu akadēmijā, kā arī ir profesors Zinātnes un tehnoloģiju universitātes Psiholoģijas katedrā Trondheimā (Norvēģijā) un regulāri pasniedz lekcijas arī Krakovas Universitātē (Polijā).

Turpinājumā konferences apmeklētāji varēs noklausīties dažādu valstu pētnieku, tostarp arī no dažādām Latvijas augstskolām, ziņojumus par darbu ar dažādām pacientu / klientu grupām, par kognitīvo attīstību un novecošanos un citām ar veselību un personību saistītām aktualitātēm.

Konferences beidzamajā dienā, 21. aprīlī, plānotas sešas meistarklases divās paralēlās sekcijās, kurās būs iespējams gūt informāciju par vadības funkciju veidošanos ontoģenēzē, subjektīvās labklājības mērījumiem, mākslas terapijas lietojumu onkoloģijas pacientu grupā, neiroizglītojošo metožu nozīmi darbā ar senioriem, kā arī sistemātiskās supervīzijas nozīmi izdegšanas novēršanai.

Konferencē aicināti piedalīties psihologi, veselības aprūpes speciālisti, kā arī citu palīdzošo un izglītojošo profesiju pārstāvji, pētnieki, supervizori un studenti.

Konferences reģistrācijas anketa

Konferences darba valodas: latviešu un angļu.

Dalība konferencē ir bez maksas. Par dalību konferencē tiks piešķirti 36 tālākizglītības punkti. Sertifikāti par dalību konferencē tiks nosūtīti uz reģistrācijas anketā norādīto e-pasta adresi.

Priecāsimies jūs redzēt konferencē, lai kopīgi diskutētu par aktuālajiem jautājumiem psiholoģiskajā izpētē un palīdzībā!