Pārlekt uz galveno saturu

Latvijas Klīniskais personības tests (LKPT) ir Rīgas Stradiņa universitātē izstrādāts un Latvijas kultūrvidē standartizēts psiholoģiskās izpētes un izvērtēšanas instruments, lai vispusīgi un objektīvi novērtētu psihisko traucējumu simptomu intensitāti, personības iezīmes, funkcionēšanas grūtības un sociālās adaptācijas spējas pieaugušajiem.

LKPT palīdz psihologam kvalitatīvāk sagatavot psiholoģiskās izpētes atzinumu (slēdzienu), kā rezultātā iespējams produktīvāk izstrādāt kvalitatīvu klientu vai pacientu psiholoģiskās palīdzības, ārstēšanas un rehabilitācijas programmu.

pilna_un_saisinata_versija.png

Pēc testa aizpildīšanas elektroniskajā platformā psihologs saņem automātiski izveidotu testa atbilžu protokolu un klienta vai pacienta profilu grafiski uzskatāmā veidā, kas atvieglo atzinuma sastādīšanu un dokumentēšanu.

LKPT izmantošanas iespējas

izmantosanas_iespejas_rev.png

LKPT testa rezultātu piemērs

LKPT pielietošanas jomas

pielietosanas_jomas.png

LKPT prezentācijas

Psihologiem

Informatīva prezentācija par LKPT

LKPT prezentācija krievu valodā

LKPT autori

LKPT izstrādes vēsture

 • 2014. gadā RSU pētnieki kopīgās diskusijās ar nozares profesionāļiem secināja, ka ir nepieciešams pašiem savs, īpaši Latvijas kultūrvidei un mentalitātei piemērots instruments
 • 2014.–2017. g. Valsts pētījumu programmas projekta ietvaros tika izstrādātas testa pantu kopas, secinājumi atspoguļoti publikācijās augsti indeksētos zinātniskajos žurnālos, starptautiskās zinātniskajās konferencēs
 • Atskaite par paveikto projektā
 • 2017.–2020. g. Aizsardzības ministrijas, RTU un RSU kopprojekts, kā rezultātā izveidota oriģināl datorizēta personības novērtēšanas sistēma
  Vairāk par projektu
 • 2019.–2020. g. LKPT elektroniskās versijas izstrāde
  Vairāk par LKPT elektronisko versiju
 • 2021.–2022. g. LIAA projekts. LKPT krievu valodas versijas izstrāde

LKPT komandas kontaktinformācija

 • lkptatrsu[pnkts]lv

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.png